Nytt bolag bildas för att ro Northvoltlägenheterna i land

Ett nytt bolag ska bildas för att driva frågan om ”Northvolt-lägenheterna”. Det kommunala bolaget Skebo blir största ägare.

18 juni 2019 13:53

Fyra bolag gick samman innan Northvolt hade bestämt sig för att förlägga sin batterifabrik till Skellefteå: Skebo, Riksbyggen, Lindbäcks bygg och Heimstaden. De lovade att tillsammans bygga 1 000 nya lägenheter utöver de som fanns i liggande planering.

Gemensamt bolag

Arbetet för att genomföra detta tar ett nytt steg i och med det nya intressebolaget. Kommunfullmäktige bestämde vid senaste mötet att bolaget får bildas.

Det planeras heta byggrätt Norr AB, och ha ett aktiekapital på minst 50 000 och högst 500 000 kronor.

Skebo ska äga 43 procent och de övriga tre bolagen 19 procent vardera.

Genom att Skebo är störst får de två ledamöter i styrelsen, de övriga får en vardera.

Skebo blir störst

– Vi tog initiativ till samarbetet, och därför blir vi majoritetsägare, säger Åsa Andersson, vd i Skebo.

Syftet med bolaget är att skapa samverkan om byggrätter.

– I första hand ska bolaget ta markanvisningar som man sedan kan fördela utifrån intresse.

En markanvisning innebär att man får första tjing på att köpa kommunal mark, och då kan man börja planera och projektera.

– I andra hand kan bolaget köpa mark om vi hittar bra lägen. I så fall är tanken att man säljer den vidare inom gruppen till den som blir byggherre, säger Åsa Andersson.

Fyra olika platser

Som Norran tidigare berättat är det i nuläget fyra områden som diskuteras för de utlovade lägenheterna: Kvarteret Lejongapet på Getberget, bakom Klockarhöjden på Sjungande Dalen, intill Tipshuset på Anderstorp, i ett nytt område intill Södra Sunnanå.

Av dessa har Getberget kommit längst i planering. Där pågår arbetet med en ny detaljplan.

När Northvolt-lägenheterna byggs så är syftet att tillföra nya bostäder i allmänhet. De som jobbar i batterifabriken får inte förtur, utan lägenheterna ska fördelas på vanligt vis.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa