Nya planen för Skellefteå - här ska de 5 000 bostäderna byggas

Det ges plats åt 5 000 nya bostäder i den nya översiktsplanen för Skellefteå. På måndag går den ut på samråd så att folk kan tycka till.

10 april 2019 17:15
Nätverk av grönytor ska finnas längs hela SkelleftedalenSå påverkar klimatförändringarna byggandet i Skellefteå

Senast en plan gjordes för Skelleftedalen (från Myckle till Örviken) var 2011 men sedan dess har mycket hänt. Behovet av bostäder har ökat, och vissa av de tidigare utpekade platserna är inte möjliga att bygga på.

Därför har ett uppdatering nu gjorts, med ett tydligt syfte att hitta fler platser för bostäder, men också se över vägar och Norrbotniabanans behov. Dessutom utökas områden för industri och det säkerställs att grönytor ska vara kvar.

Samrådet börjar på måndag, den 15 april, och då kommer hela förslaget att kunna ses på webben och i en utställning. För varje område kan man då se kartor som mera detaljerat beskriver var byggandet är tänkt att ske. Där får man också mer information om vad som väntas hända i området.

Här kan det byggas:

Här är platserna där det föreslås nya bostäder:

Anderstorp: På Anderstorg föreslås radhus/flerbostadshus som tillsammans kan ge 500 lägenheter. Ska bli en ny entré till Anderstorp och ha en tydlig stadskaraktär. Höjder: 4-10 våningar.

Anderstorp Park är en förtätning på en grönyta inom bostadsområdet och föreslås ge 100 nya radhus/flerbostadshus i två våningar.

Vid Anderstorpsleden tänker man att 15 nya radhus kan göras, men problem väntas med buller.

På Anderstorp Strand ska Heimstaden bygga 170 lägenheter, det är redan under planering. På Grunnan (intill E4) tänks höghus med 50 lägenheter.

Bergsbyn: Radhus eller flerbostadshus med 200 bostäder på Höjden som är ett nytt område uppe vid fotbollsplanerna. Problem dock med buller från trafik och närhet till industrier. Höjder 2-10 våningar.

Bergsbystrand. 100-150 bostäder i radhus/flerfamiljshus intill älven. Höjder 2-4 våningar.

Stackgrönnan: 10-15 småhus på Björnsholmen.

Centrala Stan: Omfattas av en särskild översiktsplan, som ger plats för 1 200 nya bostäder.

Degerbyn: Radhus/flerbostadshus på sportfältet, kan ge upp emot 300 bostäder, men risk för buller finns. Höjd 2-5 våningar. Även idrott ska rymmas.

Nya småhus/radhus i Klintfors kan ge 4-10 bostäder.

Myckle såg och västra Mobacken ger 200 bostäder i max 5 våningar. Där finns dock skredrisk. Höjder: 2-5 våningar.

Hedensbyn: Inga nya bostäder, däremot utbyggnad av industri och Norrbotniabanan, E4.

Morö Backe: Två nya områden på var sin sida av förlängda Svedjevägen. 170-300 bostäder i småhus, radhus, flerbostadshus. Flytt av skjutbanan kan behövas.

På södra Morö Backe kan det bli 70 nya bostäder, där Jörnträhus redan är igång med 20.

Moröhöjden: Nya flerbostadshus längst upp i området. 70-100 bostäder. Höjder 3-10 våningar.

”Backen” ett område mitt emot Floraskolan. Radhus/flerbostadshus 30-100 lägenheter.

I Moröhöjden centrum föreslås omvandling av en parkering som kan ge flerbostadshus, 60-80 lägenheter i 4-5 våningar.

Morön: Getberget. 400 bostäder, max 12 våningar högt. Detaljplan görs nu.

Norrböle: Flerbostadshus på Västra Erikslid ger 350 bostäder i 3-8 våningar.

I kvarteret Bielke där Skelleftebuss finns kan det blir flerbostadshus med 100-200 lägenheter. Höjder: 4-7 våningar.

Vid Boviksvägen planeras 4-5 radhus.

Prästbordet: Flerbostadshus på Kvarngatan bortanför kyrkan kan ge 35 lägenheter.

På Abborren kan det bli 30-50 lägenheter när vattenverket har rivits.

Sjungande Dalen: Flerbostadshus vid Orkestervägen kan ge 200 lägenheter.

Skelleftehamn: Flerbostadshus och radhus på Pokerbacken kan ge 200 bostäder, i höjder om 2-6 våningar.

Stämningsgården: I Dalkarsliden kan det bli radhus, villor och flerbostadshus i 1-4 våningar. Det kan ge 100 bostäder.

Sunnanå: Vid Nyckelgatan kan det bli nya hus som ger 100 lägenheter, 4-6 våningar.

Vid Södra Sunnanå kan en stor exploatering göras, totalt 500 nya bostäder, i höjder 4-6 våningar.

Området Falkträsket som redan har detaljplan ger 60 villor.

Längre upp vid Falkträsket finns två områden som kan ge bostäder: Falkträskbadet 40-100 bostäder och Viken 60-11 villor.

Sörböle: Inga nya byggen föreslås (men området runt Sörböle Torg ingår i Centrala stan, och finns därför i en annan översiktsplan).

Ursviken: Scarinsområdet kan förutom rekreation och verksamhet ge 150-200 bostäder. Höjder 2-5 våningar.

Älvsbacka: Inga nya förslag utöver pågående byggen.

Örviken: Inget nytt. 30-tal lediga tomter finns redan.

Här är länken till planen

Tillägg måndag 15 april: Kommunen har nu lagt ut sin plan på hemsidan. Här hittar du den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa