Lorents Burman (S): ”Detta kan bli gynnsamt för flera”

”Jag har träffat hotellföreträdarna och sammantaget tror jag att de är glada över utvecklingen”, säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S).

23 mars 2018 06:14

Kommunens investering i kulturhusets hotell riskerar att leda till en situation där ett av de befintliga hotellen slås ut. Det tror en majoritet av de hotellföreträdare Norran talat med.

Hotellföreträdarna om kommunens satsning: ”Ett hotell riskerar att slås ut”

Om kommunens hotellsatsning riskerar att konkurrera ut ett privat hotell – är det problematiskt?

– Jag vet inte riktigt om man kan lasta kommunen för den situationen om den uppstår. Kulturhuset inkluderar ett hotell, ja, men det ska ägas av en finansiär och drivas av en hotelloperatör. Jag tror att vi kommer att se en tillväxt och en attraktionskraft i Skellefteå som leder till en gynnsam situation för fler. Med flera stora investeringar som kan följa på grund av detta, kan besöksnäringen också växa, säger Lorents Burman.

Flera av hotellföreträdarna önskar att kommunens dialog med branschen hade varit bättre. Hur ser du på det?

– Jag kan inte riktigt svara för hur dialogen har sett ut, det är andra som stått för den. Men nog har det förts en dialog. Det har också varit en arkitekttävling som har varit öppen och transparent, det var även processen då platsen bestämdes. Men mycket av denna dialog har tjänstemän stått för, inte politiker.

Expert om hotellbygget: ”Kommunen får inte bygga en sån här specifik historia”

Om en domstol skulle upphäva beslutet om hotellinvesteringen, vad händer då?

– Då är risken att det inte blir något kulturhus, men det skulle förvåna mig. Vi har dubbelkollat det här fram och tillbaka med våra jurister och kan inte se att det bryter mot kommunallagen. Skulle en sådan dom komma så skulle den bli prejudicerande för mycket av det kommunala fastighetsbolag gör, exempelvis de som bygger köpcenter och liknande, säger Lorents Burman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa