Lekplatser i Skellefteå kommun ska inventeras – nya riktlinjer tas fram

Nu ska kommunen se över hur trygga och tillgängliga lekplatserna är. Det sker inför arbetet med att ta fram nya riktlinjer på området.

28 juni 2019 09:00

Gabriella Rymark (C) har efterlyst en ny lekplatsstrategi i Skellefteå kommun. Ett program som säkerställer att lekplatserna är alltifrån säkra och tillgängliga till väl belysta och besökta.

”Barns lek är en mänsklig rättighet”, skriver hon bland annat i motionen.

Utifrån strategin bör det även analyseras hur nuläget ser ut, anser hon. Detta för att kunna bedöma vilka åtgärder som blir nödvändiga på lekplatser runtom i kommunen.

Arbetet pågår

Bygg- och miljönämnden har nu svarat på förslaget. De upplyser om att arbetet med nya riktlinjer redan pågår och ska presenteras för nämnden i december 2019.

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att genomföra den inventering som motionären efterlyst. Det handlar bland annat om att utreda hur välanvända lekplatserna är, och vilka förbättringar som kan komma att krävas. Det innebär också att utreda förutsättningarna för bättre belysningen där det behövs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa