Kommunen har skissat på ett resecentrum

Känslan av naturen, älven och havet ska återspeglas i stationsområdet i Bureå. Så beskriver Lisa Gahm, kommunens projektledare för Norrbotniabanan, tanken bakom den skiss som kommunen tagit fram.

20 mars 2019 20:00

Hon berättar att de påbörjade uppdraget ganska nyligen för att möta Trafikverkets behov av planering och för att man skulle kunna presentera ett förslag för området för Bureborna. Skissen ska i ett tidigt skede visualisera hur det skulle kunna se ut den dag då man kan kliva på tåget från Bureå resecentrum.

– Jag vill betona att det är en mycket tidig förslagsskiss. Vi visar bland annat hur man tar sig till stationen i området och hur vi kan lösa tillgängligheten, säger hon.

Det som är lite speciellt är att stationen och stationshuset ligger vid en höjd då banvallen är hög på det här stället för att kompensera för backen norr om stationen.

Under hösten 2019 ska kommunen starta detaljplanearbetet i området kring det blivande Bureå resecentrum. Det som ska utredas är bland annat utformningen av resecentrum, stationsbyggnad, parkeringar och bussytor. Arbetet kommer sedan att synkroniseras med Trafikverkets arbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa