Karta: Här byggs de nya cykelslingorna på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel får bygglov för sin nya anläggning på Vitberget. Det beslutade bygg- och miljönämnden vid torsdagens möte.

25 maj 2019 09:30

Det handlar om byggande av en cykelpark med parkering samt tre cykelslingor. Platsen är på Vitberget 1:1 som ägs av Skellefteå kommun.

Skellefteå AIK cykel ska bygga parken med pengar som de fått från Allmänna arvsfonden samt Skellefteå kommun.

Det ska finnas en central cykelpark, där det översta lagret mark tas bort och på det läggs geotextil, stenkross och asfalt. Gupp, broar med mera byggs av av trä och betong.

Det görs också tre cykelslingor ute i naturen, och de ska följa de naturliga höjdskillnaderna. De görs av geotextil och stenkross men däremot inte asfalt.

Slingorna ska inte ligga närmare någon campingtomt än 15 meter.

Ja från samebyn

Mausjaur sameby har gjort en syn på platsen och därefter sagt okay till bygget. En förutsättning är då att områden med lavar ska undvikas i möjligaste mån. Cykelklubben ska också se till att folk inte cyklar utanför lederna.

I det första förslaget berördes samfälld mark och en av delägarna var motståndare. Hen tyckte att kommunen ska köpa loss området först, och skapa det naturreservat som varit på tal.

– Den frågan har nu lösts genom att den röda slingan flyttades något. Så nu ligger den utanför den samfällda marken, säger Evelina Fahlesson, ordförande i nämnden.

Eftersom cykelanläggningen inte anses medföra någon påtaglig skada på områdets höga naturvärden, beviljades bygglovet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa