Känner otrygghet i grå gångtunnel

En kommuninvånare tycker att gångtunneln mellan Östra Nygatan och Blomstervägen känns otrygg.

30 augusti 2019 20:00

Nu föreslår hen fyra lösningar till kommunen för att ljusa upp den. Personen skriver att tunnelns konstruktion gör den väldigt mörk – att den har en lutning som också gör att ljuset inte faller in i tunneln. Dessutom slukar betongvägarna ljuset.

”Tunneln känns inte säker och trygg”, skriver förslagsställaren.

Förslagsställaren konstaterar att gångtunneln används mycket av skolbarn, samt vuxna som cyklar eller går till jobbet.

De lösningar som föreslås är:

Att ständigt ha belysning i tunneln och styra den från pumpstationen istället för från gatubelysningen, som släcks.

Ett annat alternativ är att styra ljusmängden med sensor eller att belysningen aktiveras vid rörelse. Alternativ fyra är att man helt enkelt målar tunneln vit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa