Kan bli dyrt att utöka marken vid Östra Navet – säljare ställer krav

Flytten av portar på Östra Navet kan bli en dyr historia för kommunen. Flera extra miljoner kostar det att få loss mark av grannen.

20 maj 2019 06:16

Kommunens planeringschef Lars Hedqvist var idégivaren till hela projektet, som då hette Fabriken.

– I vårt första förslag skulle fordon köra in i verkstäderna från söder, och vi skulle klara oss med den befintliga tomten, säger han.

Flyttade portarna

Men under resans gång beslöt Skellefteå Industrihus i samråd med de olika blivande hyresgästerna att man skulle disponera huset på ett annat vis.

Resultatet blev att både samhällsbyggnads och Skelleftebuss verkstäder kräver extra mark i norr för att fordon ska gå köra in och ut i portarna.

Närmast i norr finns bolaget Kuusakoski, och de sade ja till ett markbyte om de får ersättningsmark och att en befintlig byggnad ersätts med ny.

Byte i flera led

Haken är att kommunen inte äger angränsande mark, och de måste därför köpa mark av nästa granne, Boliden.

Haken med den marken är att den befaras vara förorenad då en skrotfirma tidigare haft tomten.

– Vi har nu en preliminär överenskommelse som innebär att vi köper mark av Boliden och sanerar på egen bekostnad. Sedan bygger vi upp det nya åt Kuusakoski och byter tomterna utan köpeskillning.

Behöver nya pengar

Lars Hedqvist kan inte säga vad dessa åtgärder väntas kosta.

– Men det blir flera miljoner.

I tidigare budgetar för Fabriken fanns det avsatt fyra miljoner för markaffären. Men pengarna åts upp av andra fördyringar. Det innebär att kommunen måste budgetera nya pengar.

Fram till detta är klart får samhällsbyggnads personal köra in stora fordon i verkstaden med hårnålspassning. När det gäller Skellefteå Buss så väntas lösningen vara klar innan de tar sin verkstad i drift.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa