Granskarna: ”Skärpning Skellefteå kommun”

”Vad är syftet?” ”Vad ska ni ha uppgifterna till?” ”Nej, vi kan inte koppla er till personen ni söker”. Efter åtskilliga samtal med Skellefteå kommun står saken klar: offentlighetsprincipen, det kanske mest demokratiska vi har, är inte en självklarhet inom all kommunal verksamhet.

13 juni 2019 06:15

I tio veckor har vi jobbat med en granskning av cirka 3 000 fakturor för att kunna avslöja den orättvisa fördelningen av arbetskläder mellan mans- och kvinnodominerade yrken i Skellefteå kommun.

Kommunens klädkonto: Arbetskläder för över 8 800 kronor eller under 200 kronor

Att det skiljer cirka 8 600 kronor per person mellan anställda inom samhällsbyggnadsnämnden och för- och grundskolenämnden, säger mycket om vårt samhälle och blir förhoppningsvis en ögonöppnare för många, inte minst kommunen.

När vi blickar tillbaka på vår kontakt med Skellefteå kommun finns många brister att peka på i deras hantering av våra ärenden. Att begära ut offentliga handlingar och få kontakt med nyckelpersoner har varit svårt och alldeles för krångligt för att kunna bedriva journalistik.

Trots att vi ringer för att begära ut offentliga handlingar vill de inte kringgå de uppsatta reglerna runt kösystemet, utan vi får istället lämna ett meddelande och tålmodigt vänta på svar.

Det är i kommunikationen inom kommunen som det brister. Till att börja med, för att få tag på en person som bär på rätt information tar det omedelbart stopp vid kundtjänst. Trots att vi ringer för att begära ut offentliga handlingar vill de inte kringgå de uppsatta reglerna runt kösystemet, utan vi får istället lämna ett meddelande och tålmodigt vänta på svar. Något som kommunen har bestämt får ta upp mot två till tre dagar. Det bryter mot offentlighetsprincipen, vilken är inskriven i tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar.

Enligt den ska allmänna handlingar lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt” (TF 2:15). De ska ske skyndsamt. En definitionsfråga enligt Skellefteå kommun men enligt justitieombudsmannen, JO, ska utlämnandet oftast ske samma dag som begäran gjorts.

Vi har under arbetets gång också fått flera olämpliga frågor exempelvis: ”Vad är syftet?” ”Vad ska ni ha uppgifterna till?” och ”Vem är ni?”. Frågor som inte ska få förekomma i öppen demokrati där offentlighetsprincipen är gällande.

Även om det finns något att dölja är en allmän handling lika mycket min som din. Skärpning Skellefteå kommun, en allmän handling ska vara öppen att läsa för alla, oavsett vem du är och den ska lämnas ut skyndsamt. Demokratiska principer som finns skrivna i grundlagen är inte en definitionsfråga. Det är något som ska följas för att medborgarna ska kunna se hur deras skattepengar används och för att vi ska kunna bedriva kvalitativ journalistik i framtiden.

Jenny Kejerhag

Stina Bergström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa