Fallet Emmy: Nu polisanmäls socialförvaltningen i Piteå

Familjehemmets advokat polisanmäler socialförvaltningen och socialnämnden i Piteå för tjänstefel. ”De är extremt ovanligt”, säger han.

23 augusti 2019 11:00

Norran har i en serie artiklar berättat om fallet med en familjehemsflicka som vi valt att kalla Emmy och tvisten mellan hennes familjehem, där hon bott sedan hon var nyfödd, och flickans biologiska pappa. Det slutade med att att Emmy i maj hämtades av pappan under dramatiska former från NUS i Umeå – där familjehemmet sökt vård för hennes dåliga mående. Sedan dess har flickan inte fått träffa familjehemmet.

Mängder av anmälningar efter Norrans granskning – nu agerar polis och IVO

Sedan Norrans publiceringar har ett stort antal anmälningar gjorts till Inspektionen för vård och omsorg. De har inlett en granskning av ärendet. Det har även gjorts flera polisanmälningar relaterade till fallet och förundersökningar har öppnats.

Därför får familjehemmet inte träffa Emmy: Ombudet – ”Straffet går ju ut över barnet”

Nu väljer familjehemmets advokat även att polisanmäla socialförvaltningen och socialnämnden i Piteå för tjänstefel. På måndag ska han lämna in anmälan. Detta efter att flickan inte har fått träffa familjehemmet sedan hon flyttade till sin biologiska pappa.

Familjehemsflickan: Detta har hänt

– Det framgår av föräldrabalken att flickan har rätt att träffa familjehemmet. Hon har bott i den här familjen sedan hon var nyfödd och det är en bra familj. Det är klart att hon tar skada av att det blir ett uppbrott. Piteå kommun följer inte ens lagen, säger advokat Jörgen Frisk.

– Sedan blir det upp till polisen att utreda vem som har det yttersta ansvaret i frågan, tillägger han.

Det låter ovanligt att anmäla en socialtjänst?

– Ja, det är extremt ovanligt. Hela situationen är extremt obehaglig också. Därför känner jag att jag måste anmäla det här, säger Jörgen Frisk.

Fallet Emmy – bakom sekretessen: Inspelningar avslöjar socialtjänsten – ”De ljuger för barnet”

Socialförvaltningens chef Fredrik Sjömark svarar via mejl att frågan är ”svår att kommentera på ett bra sätt eftersom uppgifterna kommer via media men framför allt kopplat till att det rör ett enskilt ärende.” Men han tillägger att de är positiva till att det sker en rättslig prövning om en anmälan lämnas in till polisen.

”Rent generellt tycker jag att det är mycket tråkigt att någon fått uppfattningen att vi som socialnämnd har brustit i vår myndighetsutövning. Jag vill att alla som möter vår socialtjänst ska känna sig trygga i att alla våra bedömningar grundar sig i de lagar och riktlinjer som värnar individen. Förtroendet för socialtjänst och andra som utövar myndighetsutövning i vårt samhälle är en mycket viktig demokratifråga”, skriver han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa