Kostnaderna skenar: ”Ett betydande budgetöverskridande”

Nu står det klart att Fabrikenprojektets budget spricker. Utredningen av kostnaderna är inte färdig än, men i ett första skede skjuts 36,7 miljoner kronor till.

8 november 2018 11:23

Investeringsbudgeten höjs nu från 367 miljoner till 403,7 miljoner kronor, fram till årsskiftet. När delårsrapporten i september skvallrade om att projektet kunde spräcka budget kopplade Skellefteå Industrihus in en advokat. På dennes inrådan påbörjades en större utredning av projektets kostnader – samtliga transaktioner skulle granskas. Så även väntade kostnader.

Utredningen väntas vara klar först efter årsskiftet, då ska det även finnas en handlingsplan och en slutkostnadsbudget. Beslutet togs på Skellefteå Industrihus senaste styrelsemöte.

– Fabriken-projektet ska slutföras, därför tillskjuter styrelsen medel. Projektet kommer att få ett betydande budgetöverskridande vilket vi ser mycket allvarligt på. Ambitionen är att en ny budget och handlingsplan för projektet ska vara klar efter årsskiftet, säger Lorents Burman (S), ordförande i Skellefteå Industrihus.

Gabriella Rymark (C) är vice ordförande i styrelsen för Skellefteå Industrihus.

– Vi vet idag inte hur mycket pengar det handlar om. Tillsammans med entreprenören gör vi en omfattande utredning för att få klarhet i det, säger hon.

”Underskattade komplexiteten”

Åsa Andersson, tillförordnad vd i Skellefteå Industrihus, säger att de underskattade komplexiteten i utredningen.

– Därför tar den längre tid än vad vi förväntat oss. Det jag gör redan nu är att förstärka projektorganisationen genom att tillsätta fler resurser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa