Erland hoppas på en säkrare väg

Det är många som pendlar mellan Burträsk och Skellefteå och vägen har bitvis mycket dålig standard. Nu planerar Trafikverket att rusta upp delar av sträckan.. ”Jag hoppas trafiksäkerheten kommer att öka”, säger Erland Holmström, som har bott i Långviken i hela sitt liv.

18 juli 2019 06:30

Vägen har bitvis mycket dålig profilstandard och det finns många utfarter längs vägen. Det här är ett problem då vägen spelar en stor roll som transportled för skogs- och träindustrin, och för grustransporter till anläggningsverksamheter. Det finns även många som pendlar sträckan mellan Burträsk och Skellefteå.

”Livsfarligt”

Erland Holmström har bott i Långviken hela sitt liv och vittnar om att det är en potentiellt livsfarlig sträcka där fordon förs fram i mycket höga hastigheter trots hastighetsbegränsningar på 50 och 70 kilometer i timmen.

– Det har pratats länge om att vägen ska rustas upp här och det har inte blivit något än, så vi får se om det blir av den här gången. Jag hoppas framförallt att fordonen som framförs på den här vägen kommer att sänka hastigheten. Det är livsfarligt med den höga hastighet fordonen framförs efter den här vägen, säger Erland Holmström.

Projektet inleddes med ett dialogmöte, oktober 2015, med Skellefteå kommun och representanter från byarna. På mötet diskuterades längs vilka sträckor som det finns störst behov av åtgärder.

Tre etapper

Sträckan som nu är planerad är uppdelad i tre etapper. Den första etappen gäller ett vägstycke på tre kilometer från Orrbäcken via infarten till flyget vidare till Långviken. Trafikverket planerar att vägen ska rustas upp genom att förstärka vägen och justera profil och plan. Man vill även räta upp kurvorna på delar av sträckan och att vägen ska breddas upp till nio meter. Sidoområdena är tänkta att röjas och det planeras för nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och i vissa korsningar.

Den andra etappen gäller en sträcka på sex kilometer mellan Långviken och Hjoggbölefors. Även här planeras sidoområdena röjas och man vill anlägga nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och i vissa korsningar. Målet är att öka säkerheten längs sträckan genom bredare väg, bättre sikt och en ordnad busshållplats vid Renfors.

Skjuts upp

Den tredje etappen handlar om en sträcka på sex kilometer mellan Västra Hjoggböle till Lappvattnet. Det bygget kommer dock att skjutas upp på framtiden då det inte finns ekonomiska förutsättningar.

Fram till den 11 augusti pågår en granskningstid då det är möjligt för allmänheten att lämna synpunkter på förslaget till de tre vägplanerna.

Vad händer framöver?

Startar 2020?

Arbete med bygghandlingar för de tre etapperna börjar hösten 2019. Byggnationen kan starta år 2020 under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft och finansiering finns.

Här kan du läsa hela planläggningsbeskrivningen på Trafikverkets hemsida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Öhman

Ämnen du kan följa