Efter larm om försening – Lorents Burman (S): ”Det kommer inte att ske”

Efter flera larm om resursbrist flaggar länsstyrelsen för att Norrbotniabanan kan försenas med fyra år. ”Jag förväntar mig att pengarna skjuts till”, säger Lorents Burman (S).

25 juni 2019 18:40

Länsstyrelsen insåg redan 2016 att arbetet med Norrbotniabanan riskerade att bli tufft, om tidsplanen 2020 skulle hållas. Därför har myndigheten i omgångar äskat om pengar – dock utan resultat.

Svar uteblir

Det berättar Lars Lustig, länsråd vid länsstyrelsen i Västerbotten.

– Jag kan bara konstatera att regeringen inte på flera år bemödat sig om att svara på några av våra skrivelserna, säger han.

Det myndigheten begärt är två miljoner kronor per år, under tre år. Det vill säga sammanlagt sex miljoner.

Länsstyrelsen vill inte vara Norrbotniabanans flaskhals

Nyligen skickades ytterligare en skrivelse, till Transportstyrelsen, där man berättar om nuläget. Utan extraresurser kommer länsstyrelsen handläggning av järnvägsplanerna vara färdig år 2024.

Ni kan inte prioritera ned annat?

– Jo, men det skulle det få stora konsekvenser för annat som är viktigt för kommuner och näringsliv, exempelvis prövningar kring gruvor, vindkraft och andra etableringar.

Jag känner tillit till att det här ska lösas, och att det ska lösas snabbt. En försening i den här storleksordningen är helt oacceptabel.

Det finns avsatta medel till Norrbotniaprojektet, sammanlagt 30 miljarder kronor. Men pengarna finns inte hos länsstyrelsen.

Regeringen har enligt länsrådet två alternativ om de vill undvika en försening.

– Antingen kan de besluta om ett extraanslag, men de kan också, vilket vore det enklaste, ge Trafikverket klartecken att slussa pengar till oss, säger Lars Lustig.

Om ni får pengar nu, vad blir förseningen då?

– Det vi behöver rekrytera är en dyrbar och svår kompetens, den växer inte på träd. Processen skulle ändå ta uppskattningsvis ett halvår, säger Lars Lustig.

Lorents Burman (S) är kommunalråd och ordförande i Norrbotniabanegruppen. Han berättar att de i dagarna sänt en skrivelse till regeringen med anledning av problemet – adresserad näringsdepartementet och infrastrukturdepartementet.

– Jag känner tillit till att det här ska lösas, och att det ska lösas snabbt. En försening i den här storleksordningen är helt oacceptabel, säger han.

”Brådskande svar”

I skrivelsen påtalas bland annat att liknande extraanslag tilldelats andra länsstyrelser då arbetsbördan utökats kraftigt, exempelvis vid bygget av både Botniabanan som Ådalsbanan.

Regionen begär att i ett ”konstruktivt samtal få diskutera med näringslivsdepartementet hur länsstyrelsens resurser kan stärkas.”

Norrbotinabanegruppen ber också om ett ”brådskande svar”.

Tidigare skrivelser har ju inte genererat svar?

– Normalt sett ska länsstyrelsen klara handläggning med befintliga medel, men det här kan inte jämföras med det. Det här rör sig om ett extraordinärt projekt, det största nu pågående infrastrukturprojektet i landet. Det kan inte tillåtas haka upp sig på ett fåtal saknade miljoner, säger Lorents Burman.

Vad är skillnaden nu – jämfört med tidigare påtryckningar?

– Nu är projektet igång, det är allvar. Det finns sätt att lösa problemet och jag tvivlar inte på att det kommer att ske, frågan är bara rent tekniskt hur, säger Lorents Burman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa