Den nya personalkritiken: Skellefteå Buss vd – ”Det känns inte optimalt”

Andreas Olofsson, Skellefteå Buss vd, berättar att de nu ska genomföra en arbetsmiljöutredning: ”Jag har haft ett konstruktivt möte med Kommunal.”

15 februari 2019 16:59

– Jag är medveten om att förtroendet för mig är ansatt, och det kan ta tid att bygga upp. Jag kommer precis från ett fackmöte som jag upplevde mycket konstruktivt där de omsatt åsikterna till konkreta synpunkter som jag kan ta avstamp i, säger han.

Tuff kritik på fackmöte om Skellefteå Buss: Namninsamling för vd:s avgång – ”Personal är rädda för repressalier”

Hur ser du på namninsamlingen?

– Det är klart att det inte känns optimalt att så många uttrycker en önskan att de inte vill ha mig kvar.

Hur påverkar det dina möjligheter att bedriva förändringsarbete?

– Vi måste tillsammans rita upp en målbild och enas om hur vi går vidare, nu ska vi bland annat göra en teknisk och social arbetsmiljöutredning. Tillsammans med den information vi får från Kommunal ger det oss ett brett underlag.

En del kritik handlar om att personal är rädda för repressalier?

– Jag känner inte igen mig i det. Men det är en av sakerna vi ska fortsätta arbeta på, att få en bättre struktur på dialogen, de nya arbetsplatsträffarna är en del i det, säger Andreas Olofsson.

Angående kritiken om trasiga bussar, säger Kristoffer Hedenström, trafikchef på Skellefteå Buss, att det i perioder har varit brist på bussar. Men främst under riktigt kalla veckor.

Hur ser du på att personal upplever sig tvingade att köra trasiga bussar?

– En person som vägrar köra en buss har aldrig tvingats till det, säger han.

De kanske inte vågar vägra?

– Så kan det naturligtvis vara. Men de allvarligare felen går verkstaden igenom. Dagens bussar är elektroniskt avancerade och vi upplever att det är små marginaler som gör att felkoder poppar upp. En kod som verkstaden bedömt som mindre allvarlig, kan upplevas som allvarligare av chauffören. Trafikfarliga bussar släpps inte ut i trafik, säger Kristoffer Hedenström.

Roger Marklund, Skellefteå Buss styrelseordförande, vill vänta med kommentarer tills han tagit del av namninsamlingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa