Debatt om socialnämndens kompetens: ”Fattas rätt beslut?”

”Socialnämnden bör besitta grundläggande kunskaper i utvecklingspsykologi.” Det anser Christina Soldan (L) som utifrån fallet Emmy som Norran granskat, lyfte frågan i kommunfullmäktige.

18 juni 2019 17:00

– Finns det idag tillräckligt med utvecklingspsykologi-kompetens inom Skellefteå kommuns socialnämnd, så att vi kan säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa?

Frågan riktas till Iosif Karambotis (S), socialnämndens ordförande. Han svarar att det är svårt att kräva ”fördjupad kompetens av lekmannapolitiker.”

– Kompetensen finns främst på tjänstemannanivå, och det är där spetskompetensen ska finnas, säger han.

Christina Soldan har tidigare skrivit en motion där hon föreslår en vidareutbildning av politikerna i nämnden. Motionen har ännu inte behandlats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa