Centrumbron ska klara fem meters höjning av vattennivån vid dammkris

Centrumbron ska klara stora påfrestningar vid kris i kraftverksdammarna. Det framgår av handlingar som nu visas för allmänheten.

6 december 2018 18:30

Det pågår ett samråd om den blivande bron. Det kallas avgränsningssamråd och är tänkt för intressenter av olika slag men även allmänhet får yttra sig.

Det pågår till 11 januari.

Efter samrådet ska Skellefteå kommun ansöka om vattendom för att få bygga i älven.

Extrema vattenflöden

Av materialet framgår att bron får hög hållfasthet med tanke på eventuella problem vid kraftverksdammar. Den ska klara klass1-flöde, vilket är den mängd vatten dammarna släpper igenom vid maxsläpp. Då ligger man precis under gränsen att dammen och landet nedanför drabbas av allvarlig skada.

Klass 1-flöde leder till att vattennivån i stan höjs med fem meter, och att det rinner förbi 1 320 kubikmeter i sekunden.

Detta är dubbelt så mycket som 100-årsflödet, som beräknas uppstå en gång var hundrade år på grund av omfattande nederbörd. Då skulle vattennivån i stan höjas med tre meter, och det skulle rinna förbi 714 kubikmeter i sekunden.

Medelvattenföringen i älven är annars 147 kubikmeter vatten i sekunden, vilket innebär att vattennivån varierar med en meter.

Pålar för grunden

I övrigt framgår att brons stöd föreslås vara pålade i marken. Detta eftersom jorden inte har nog hållfasthet för annan lösning.

Grunderna ska vara gjutna, och det görs på plats innanför spont, alltså att man torrlägger hela hålet. Syftet med det är att minska grumling då man gräver.

Bron ska gå snett över älven, och brostöden ska ligga i vinkel med bron. Det innebär att de inte ligger i vinkel mot det strömmande vattnet. Det har därför utretts om bron ska få en dämmande effekt och hur den påverkas av isbildningen. Inget av detta anses bli något problem.

Inga lastbilar

Bron ska hålla för tung trafik, så att bussar i linjetrafik, sopbilar, brandbilar och andra nödvändiga fordon ska kunna köra. Däremot ska den inte vara tillåten att använda av annan tung trafik.

Bron blir cirka 16,7 meter bred, varav gång- och cykelbanan är fyra meter. Den placeras på östra sidan, alltså mot stan.

Centrumbron blir 400 meter lång mellan landfästena, och det blir maximalt 45 meter mellan stöden i älven.

Under bron ska den fria höjden för båtar vara 3,5 meter.

Ändrad tidplan

Tidplanen för byggandet har blivit framflyttad.

- Nu planerar vi för att börja bygga år 2021, säger Anna Lundström, projektledare på kommunen.

Byggtiden blir två år.

Miljön kollas vidare

Det ska göras en särskild miljökonsekvensbeskrivning då påverkan på miljön ska belysas ytterligare. Vad som framgått så här långt är att många fåglar håller till i det grunda vattnet norr om den blivande bron, och att de orörda skogsdungarna på södra sidan också är populära platser för fåglar.

Älven är inte utpekad som fisk- eller musselvatten. Det har i somras letats flodpärlmussla men inga hittades.

Buller flyttas från Parkbron

När det gäller trafikbuller hänvisas till tidigare gjorda utredningar. Där fann man att dagens trafik över Parkbron ger buller över gränsvärde vid en del bostäder. Det bullret kommer att minska medan bullret i närheten av nya bron kommer att öka.

Här kan du se hela materialet.

Älvsbotten undersöks inför bygget av centrumbronSå kan centrumbron se ut – nu är konstruktionen beslutadHär är tidsplanen för centrumbronNu finns en prislapp på vad centrumbron ska kosta
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa