Bybor i Hökmark: Låt byarna behålla alla sina lampor

"Nu måste vi få ett uppror från alla byar. Det verkar som att få förstår vilken katastrof det blir där man inte klarar reglerna för gatlyse."

5 april 2019 18:00

Orden kommer från Hökmark, norr om Lövånger, där byaföreningen nyligen beslutade att man ska starta ett ”uppror”.

Bakgrunden är reglerna om gatlysen som innebär att hus måste ligga närmare varandra än 200 meter.

Samhällsbyggnadsnämnden vill göra en storsatsning på att byta ut gamla gatlysen och då ska reglerna användas.

Så är reglerna för att belysning kan räddas på landsbygden

Att Hökmark är en by som skulle drabbas hårt har de förstått. Den är mycket utsträckt och har långt mellan vissa hus.

– Men vi har 60 bebodda hus, så vi är ingen liten by. Det sker inflyttning och det har byggts nya hus. Medelåldern är 40 år och det finns 30 barn i byn som är upp till nian, framhåller byborna som Norran träffar.

Förlorar 88 lampor

Med gällande regler skulle byn behålla mindre än hälften av sina lampor. Det finns i dag 137 lampor, och efter en ombyggnad skulle 49 vara kvar.

– Det verkar som att politikerna inte förstår vilka konsekvenser det blir för befolkningen, säger Gunilla Hedlund. Det skulle inte längre vara en levande by. Barnen skulle stå i mörker och vänta på skolbussen, hemtjänsten skulle leta sig fram på mörka och igendrevade vägar hem till de gamla.

Ett belysningsuppror pågick under vintern och ledde till ett förslag om att byar slipper betala för gatlysen. Det kommer troligen att klubbas av kommunfullmäktige.

Kommunen byter fot om gatlysena – lovar att byar inte behöver betala

– Det är bra, tycker byborna. Men bara för de som har turen att få lampor. Nu kämpar vi för alla andra, de som skulle hamna i mörker.

– Vi vill att alla bebodda hus som har gatlysen ska behålla dem även i framtiden.

Löfte till Lövånger kommun

Gunilla Hedlund säger att Skellefteå kommun tog på sig att ansvara för gatlysena när de gick ihop med Lövånger kommun 1974.

– Enligt avtalet skulle Skellefteå ta över drift, underhåll och förnyelse. Vi tycker att det är ett avtalsbrott att inte göra förnyelse såsom anläggningarna då såg ut.

– Dagens lampor är ju placerade för ett syfte, och det har inte försvunnit. Folk bor i husen än idag, säger Anette Jansson.

– Om hus däremot har blivit öde är det okay att släcka ner, men inte att ta bort lamporna. Helt plötsligt kan ju hus bli bebodda igen, säger Gunilla.

Inte förstått vidden

De är kritiska till att belysningsreglerna är krångligt skrivna.

– Det verkar som att många i byarna inte har förstått vad de innebär, säger Anette Jansson.

– Det är också troligt att den som inte bor på landsbygden förstår konsekvensen av att mörklägga vägarna, säger Annica Nilsson.

Cecilia Åstrand är småbarnsförälder.

– För mig står gatlysena för trygghet, säkerhet och demokrati. Där jag bor är vi två hus som ligger nära varandra, men vi saknar det tredje för att reglerna ska gälla. Så vi kommer att få mörkt.

Gunilla Hedlund pekar särskilt på rättvisan.

– I stan sätter de lampor längs Hälsans stig så den ska vara trygg att gå. Men här i byn är det vägen som är hälsans stig, då borde vi få ha den belyst.

Förklaringar

Anders Saadio är belysningsansvarig i kommunen. Han instämmer i att Hökmark blir en mycket påverkad by.

– Långa vägsträckor inom byn, flera sidovägar, och dessutom glest i ändarna är förklaringen, säger han.

Beslut på tisdag

På tisdag ska frågan om gatlysena upp i kommunstyrelsen. Det handlar om vem som ska betala när det görs totalbyten av anläggningar. Förslaget är att byar ska slippa betala, men det gäller bara godkända lampor.

Då skulle 4 383 lampor i Skellefteå kommun kunna ersättas utan några fortsatta bråk. Så många lampor ”räddas kvar” av gällande belysningsregler.

Men totalt ansvarar kommunen för 9 708 lampor utanför planlagt område. Så mer än hälften är alltså hotade ändå.

Kring dessa finns inga nya förslag, utan reglerna gäller, de som beslutades i september 2017.

C krävde landsbygdssäkring

Förra veckan var frågan upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget att man ändrar finansieringen tillstyrktes.

Carina Sundbom , Centerpartiet, framförde Alliansens förslag, att kommunen ska erbjuda företag någon form av samarbete då de får sätta upp testanläggningar för att få ner priset. ”Då kan vi kosta på fler lampor” är hennes argument. Detta föll med röstsiffrorna 5-2.

Alliansen vill skynda på bytena av gatlysen

Alliansen har ett vallöfte om att det ”ska lysa där folk bor”. Men Carina säger att de inte driver frågan om att skjuta till mera pengar så att huvudregeln om 200 meter kan ändras.

– Jag yrkade också på att beslutet om gatlysena borde landsbygdssäkras. Då går man igenom vad ett beslut får för konsekvenser för landsbygden innan man beslutar. Men det gick inte igenom, säger Carina Sundbom.

Kommande vecka ska alltså frågan upp igen.

Historien om gatlysena – kommunens värsta långbänkSå är förslaget för gatlysen på landet
Gatlysen i kommunen

Skellefteå kommun har 15 723 gatlysen i detaljplanerat område, alltså i tätorter.

Kommunen ansvarar också för 9 708 gatlysen utanför detaljplanerat område.

4 383 av dessa lampor skulle vara godkända enligt dagens regler.

Det innebär att 5 325 lampor är hotade i samband med totalrenoveringar.

Reglerna i korthet, beslutade 2017:

Det behövs en klunga av tre hus, där de yttersta är max 400 meter från varandra. Ett av dem ska vara max 200 meter från vägen där lamporna ska stå.

Från denna grupp fortsätter lamporna längs vägen så länge nya hus ligger inom 200 meter.

Det är avstånden mellan husen som avgör och inte avståndet mellan utfarterna.

När en lucka är längre än 200 meter bryts kedjan.

Då måste man hitta en ny kärngrupp med tre hus och börja om. Om det finns ytterligare en sådan grupp kan det mellanliggande mörka området överbryggas under vissa förutsättningar.

Finns ingen mer grupp, så har husen i ytterkanterna ingen chans att bidra med några lampor.

Läsa själv? Här är reglerna

Exempel: En by där samtliga hus ligger 201 meter från varandra eller mera får ingen lampa alls.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa