Älvsbotten undersöks inför bygget av centrumbron

Nu har markundersökningarna för centrumbron i Skellefteå kommit igång. I fyra veckors tid ska det göras 57 prov i älven och även en del på land.

17 oktober 2018 17:20

Skellefteå

Det är Sweco Geoteknik från Luleå som gör undersökningarna. De två i fältpersonalen kom igång med arbetet på tisdagseftermiddagen.

Det handlar om en helt vanlig borrigg som peronalen normalt brukar köra på landbacken. Nu står den på en stor pråm, och arbetet görs på precis samma sätt som på land.

Kollar tre saker

Personalen har en karta med 19 platser som ska kollas i vattnet och 21 på land.

På varje ställe görs det tre sorters prover:

En görs med en skruv som tar upp jordprover längs hela borrdjupet (ner till fem meter från älvsbotten) så man ska se vilken jordart det är.

Ett prov handlar om att borra sig ända ner till berggrunden och se hur djupt den ligger.

Tredje sortens prov handlar om att kolla hur hållfast jorden är.

Inget onormalt

När Norran tittade förbi på onsdagens eftermiddag hade tre ställen undersökts. Det har hittats siltig sand och lera, vilket var vad som förväntades.

Berggrunden ligger ganska djupt, på en av platserna var det 21 meter ner.

Borrandet kommer inte att höras särskilt mycket eftersom vattnet dämpar ljudet jämfört med om samma prover hade tagits på land.

Söka vattendom

Bottenundersökningarna ska ingå i ansökan om vattendom. Det har också gjorts naturvärdesinventeringar på land och vatten samt beräkningar av vattennivåer och flöden.

Ansökan ska skickas till mark- och miljödomstolen runt årsskiftet.

En vattendom är nödvändig för att få bygga i vattnet.

- Vi följer tidplanen, säger kommunens projektledare Anna Lundström.

Platser för brostöden

14 av proverna tas precis där brostöden ska placeras.

- Resultaten påverkar sedan projekteringen. De kommer att visa hur vi grundlägger bron på bästa sätt, säger Anna Lundström.

Centrumbron

Blir 400 meter lång.

Ska vara en hängverksbro, med spetsiga bågar av trä och tvärbalkar av stål.

Får sju stöd i älven.

Våren 2019 ska anbud tas in för totalentreprenaden.

Det blir vinnande bolag som föreslår slutlig utformning.

Bygget väntas kosta cirka 300 miljoner.

På våren 2020 kan byggandet börja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren