Vem vill köpa vattentornet?

23 augusti 2016 14:38

Vad ska hända med det gamla vattentornet på Kallholmen i Skelleftehamn? Tekniska nämnden har fattat beslut om att sälja anläggningen med tillhörande lämplig tomt. Det gamla vattentornet fyller inte längre någon uppgift i den allmänna va-anläggningen, det är taget ur drift sedan lång tid tillbaka.

Vattentornet används i dag av två hyresgäster, Svenska UMTS-nät AB som använder anläggningen som basstation för mobiltelefoni. Goldtown Radio använder också anläggningen för slavsändare.

Det avtal som finns nu gäller till och med den 31 december 2017. För många år sedan fanns det en intressent som ville skapa en bostad i vattentornet, så blev det aldrig. Vad kommer då hända om ingen intressent dyker upp?

– Då blir det rivning, många liknande torn har rivits under årens lopp, säger Ola Burström, nämndsordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa