Säger ja till vindkraft i by utanför Jörn

Det finns inga problem med att högst tio vindkraftverk byggs på fastigheten Månghörningen i Brännliden.

2 september 2016 07:50

Det tycker bygg- och miljönämnden, och tillstyrker att vindkraftparken kan göras.

Det är länsstyrelsen som slutligen ska bestämma.

OX2 Wind AB vill göra högst tio kraftverk som ska vara max 200 meter höga. Området ligger 15 kilometer nordväst om Jörn. Närmaste byar är Storträsk, Djupträsk och Andersträsk.

Eftersom området redan är utpekat som lämpligt i Skellefteå kommuns vindkraftsplan tillstyrker nämnden att bygget får göras.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa