Politiker ger löften till Jörn – äldrevårdsplatserna blir kvar

Politikerna går emot tjänstemannaförslaget vilket innebär att äldrevårdsplatserna blir kvar i Jörn. Det står klart efter socialnämndens sammanträde.

26 maj 2016 17:27

I den boendeplan som nu reviderats handlar det både om avvecklingar och nybyggnationer. Enligt den nu antagna planen så kommer behovet av nya lägenheter att öka tidigast 2021, detta år planeras det för 72 nya boenden.

– Vad som finns i planen är att ett antal platser kommer att försvinna, säger Kenneth Fahlesson, nämndsordförande.

Prognosen är att antalet personer över 80 år kommer att öka i alla kommundelar, förutom Jörn.

Dammens framtid

– Men vi kommer inte att vidtaga några åtgärder i just Jörn, boendeplatserna blir kvar, säger Kenneth Fahlesson. Däremot kommer fem platser på Hemgården i Lövånger att avvecklas och äldreboendet Dammen i Skellefteå minskas med nio platser. Eventuellt kan Dammen helt eller delvis komma att ersättas av nyproduktion.

Sedan 2011 har antalet äldreboendeplatser minskat och boendeenheter som bedömts som nindre lämpliga har avvecklats. Skellefteå kommun har i dagsläget betydligt fler lägenheter i äldreboenden jämfört med snittet i riket. Annat som märks i boendeplanen är också att ett korttidshem färdigställs under 2017 för stöd och service.

Kenneth Fahlesson säger:

Flyktingarna

– Vi vet från tidigare erfarenheter att det är närståendes bostadsort eller arbetsplats som påverkar var man accepterar och önskar särskilt boende och det visar sig särskilt i ytterområdena.

När det gäller individ- och familjeomsorgen så har två nya boenden för ensamkommande flyktingbarn skapats i Skelleftehamn och Burträsk. I planen för 2017-2026 finns inga ytterligare planer för att skapa fler boendeenheter för ensamkommande barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Ekman

Ämnen du kan följa