Medan i Norsjö kan bli busstation

Det finns två alternativ för var Norsjös framtida busstation ska stå: Medan och framför hotellet. Däremot är området vid OKQ8 inte längre aktuellt.

27 augusti 2014 17:14

Frågan om en flytt av busstationen i Norsjö har stötts och blötts flera gånger, men när busstationshuset brann ner i slutet av maj blev läget riktigt akut.

Kommunen har utrett frågan och nu har politikerna i allmänna utskottet bestämt sig för att gå vidare med två av förslagen. Det handlar dels om att en ny busstation byggs upp på samma område som tidigare, dels att stationen flyttas till Medan Folkets hus på Nygatan.

I dag fungerar området området vid OKQ8 och Arctic Bus bussgarage som provisorisk busstation, men det har nu valts bort som långsiktig lösning.

Närmast ska mer detaljerade ritningar tas fram inför kommunstyrelsen den 9 september.

 

Busstationen på politikernas bordProvisorisk busstation i Norsjö
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist