Mårdhund väcker oro i Västerbotten

Det finns misstankar om att det för första gången kan ha fötts en kull mårdhundar i Västerbotten. En mårdhundsvalp sköts i skogarna runt Burträsk för en tid sedan. Det var en stövare som fick upp vittringen på valpen.

16 september 2014 12:00

Mårdhunden har invandrat från Asien och den kan sprida sjukdomar och hota balansen i naturen.

I ett mårdhundsprojekt jobbar man för att hindra spridningen av arten. Nu finns en oro då tecken på föryngring finns.

– Givetvis är vi oroade över den valp som funnits i Burträskskogarna. Men vi har sökt igenom området och vet nu att den inte är född där. Vi utvidgar nu sökområdet, säger P-A Åhlén, projektledare för mårdhundsprojektet.

Mårdhundar är duktiga på att hitta andra mårdhundar, de letar partner. Under ett och ett halvt års tid har mårdhundsprojektet använt sig av tre kastrerade mårdhundar utrustade med radiosändare.

De tre mårdhundarna har fått söka av länet i jakt på en partner – men de har gått bet.

– Därför var det ju förstås oväntat när valpen sköts, säger P-A Åhlen.

En rad rörliga kameror är utplacerade i Västerbotten för att leta efter mårdhundar. I Norrbotten finns fasta kameror. 14 dokumenterade fall av mårdhundar finns i Västerbotten. I Norrbotten har 400 mårdhundar avlivats sedan mårdhundsprojektet startade 2008.

– På en finska sidan har man avlivat 600 mårdhundar.

Uppmaningen till jägare och svampplockare är nu att rapportera in om man ser tecken på att mårdhundar finns i området.

– Det är ju en bra tid att göra upptäckter nu då mycket folk rör sig i skogarna, säger P-A Åhlén, och fortsätter:

– Vi söker nu hjälp av älgjägare i norra Västerbotten och södra Norrbotten att hitta föräldradjuren till den avlivade valpen och eventuella övriga valpar ur denna kull. Om det finns möjlighet vill projektet helst få tillgång till eventuella levande djur. Mårdhundar är oftast lätta att hantera och med ett varligt grepp i nackskinnet kan de då enkelt förflyttas till en hundbur eller likande förvaringsplats. Om det inte är möjligt bör de avlivas.

Latriner

Mårdhundslatriner är en av de bästa indikationerna på att ett mårdhundspar hävdar revir i området och är väldigt karakteristiska. Avföringen är i storlek av en mindre till medelstor hund och revirhävdande mårdhundar använder samma plats för sina behov, vilket ger upphov till en hög eller samling av avföring på samma ställe. Ta gärna kort på skjutna djur, observationer, spår eller avföring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa