Kommunen höjer taxa med 18 procent

Nästa år finns förslag om en kraftig höjning av fotvårdstaxan. Från 398 till 470 kronor. Orsaken är att äldreomsorgen går back på servicen.

19 december 2014 12:00

Sedan tidigare bedrev kommunen både medicinsk och "vanlig" fotvård för äldre. Men landstinget har tagit hem den medicinska och gör den numera i egen regi. Därmed försvann de pengar som kommunen fått betalt.

Detta gjorde att glappet mellan kostnader och intäkter ökade ännu mer för kommunens fotvård. Den hade även tidigare gått med underskott.

Vill ändra varje år

Då avgiften inte ändrats på flera år föreslås nu en ökning som blir rejäl; från 398 till 470 kronor per gång.

Socialnämnden bestämde vid torsdagens möte att lägga detta förslag till kommunfullmäktige, som ytterst bestämmer om taxor.

Höjningen genomförs under våren 2015.

Vidare vill socialnämnden att man hädanefter ska få göra små ändringar varje år istället. Då ska höjningen stå i relation till höjda kostnader.

Samma som privata

– Det är beklagligt att höjningen blir så stor nu på en gång. Men så blir det tyvärr när vi inte rört taxan på flera år, säger socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S).

Han säger att det kollades vad privata företag tar för en fotvårdsbehandling, och att det är ungefär där den nya avgiften hamnar.

Det finns sedan tidigare ett beslut om att fotvården ska vara självfinansierad.

Inte lägga ner

Det fanns också ett förslag om att lägga ner fotvården helt.

– Men det är viktigt att den finns kvar. Det är inte minst viktigt för våra medborgare som bor i ytterområdena. Där finns sällan några andra alternativ.

Var finns kommunens fotvårdsspecialister?  Här ser du hela listan

Kommunens fotvård

Den erbjuds till personer som är äldre än 65 år, eller de som bor i särskilt boende. Vidare kan man anlita tjänsten om man har minst 75 procents sjukersättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa