Klart hur styret i Malå ska se ut

Nu har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Malå enats om ett fortsatt samarbete de kommande fyra åren.

7 november 2014 12:02

Samarbetet innebär att Socialdemokraterna tillsätter ordförandeposterna i alla styrelser och nämnder, medan Vänsterpartiet får posten som vice ordförande i Malåbostaden.

Socialdemokraterna avstår från en ordinarie och en ersättarplats i kommunstyrelsen samt en ersättare miljö- och byggnämnden till Vänstern.

Dessutom inrättas poster som andre vice ordförande i kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som går till Vänsterpartiet.

Det är en uppgörelse som Åke Wallgren (V) är nöjd med.

– I och med att vi sitter med i presidiet anser jag att vi har ett bättre läge. Mycket försiggår där som man inte har en aning om om man inte sitter med, säger han.

Även Martin Norehn (S) är nöjd.

– Det var inte svårt att komma överens. Vi har samarbetat i många mandatperioder, säger han.

Vilka blir de stora utmaningarna de kommande åren?

– Att få ordning på ekonomin och bygga bostäder. Om vi inte har bostäder kommer kommunen att fortsätta krympa.

Åke Wallgren hoppas att partiet ska kunna driva igenom sin hjärtefråga: att återinföra sex timmars arbetsdag inom omsorgen.

– Det är vår klart mest prioriterade fråga, säger han.

Cecilia Festin Stenlund (FP) säger att det var väntat att partierna skulle komma överens, men är kritisk till att de vill utöka den politiska organisationen med flera andre vice ordförandeposter.

– Det går helt stick i stäv med vad vi gick till val på och har trott på. Vi ville minska den politiska organisationen för att få pengar över till verksamheterna, säger hon

Valet i Malå

Socialdemokraterna 10 mandat (36,3 %)

Vänsterpartiet 3 mandat (13,3%)

Malålistan 7 mandat (28,1 %)

Folkpartiet 4 mandat (14,0 %)

Centerpartiet 1 mandat (4,4 %)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion