Glatt besked till ryttarsällskapet

Lövångers ryttarsällskap fick ett positivt besked av kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen. Politikerna säger nämligen ja till att bidra till nybyggnader.

17 augusti 2015 15:53

Fritidsnämnden har tidigare ställt sig välvilligt till medfinansiering av ridhus och utomhusridbana. Nämnden har äskat 3 625 000 kronor av kommunstyrelsen fördelat på 2015 och 2016.

Redan i våras kom besked från Arvsfonden om att ryttarsällskapet beviljats ett bidrag på 4 390 000 kronor för projektet. Men medel beviljades inte för byggandet av utomhusridbana, projektering, bygglov och lös utrustning.

Idrottslyftet har också beviljat 400 000 kronor till projektet. Ridhuset är tänkt att placeras på den nuvarande utomhusridbanan, därmed måste en ny utomhusridbana byggas. Själva ridhusbyggnaden är kostnadsberäknad till 800 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa