Fler och yngre Norsjöbor

Norsjöborna blev fler både 2013 och 2014. Det är första gången på 25 år som kommunens befolkning ökar två år i rad. Dessutom sjunker medelåldern.

6 mars 2015 17:11

Det är ingen större folkökning det handlar om, fem personer i fjol och tre året innan. Men likafullt är det en klar förbättring för en kommun som brottats med vikande befolkningssiffror i åratal.

Till saken hör också att medelåldern i kommunen har sjunkit på senare tid.

– Det är mycket glädjande, säger kommunalrådet Mikael Lindfors (S).

Den viktigaste förklaringen är invandringen. Utan den skulle befolkningen fortsätta att minska.

Det ställer också krav på kommunen, inte minst inom skolans värld.

– Det är viktigt att få språket på plats och att nysvenskarna trivs och blir anställningsbara, säger Mikael Lindfors.

Fler invånare ger även mer klirr i kommunkassan. I snitt genererar varje person mellan 45 000 och 50 000 kronor i skatter och statsbidrag.

Totalt redovisar Norsjö kommun ett överskott på 3,6 miljoner kronor för 2014. Verksamheterna har hållit budgeten, medan pensionsinbetalningarna skjutit i höjden.

Det uppvägs dock med råge av att försäkringsersättningen för det nedbrunna industrihuset blev betydligt högre än beräknat.

Samtidigt som Mikael Lindfors gläds åt resultatet flaggar han för att kommunen måste fortsätta se över kostnaderna. De ökade intäkterna räcker inte för att täcka löneökningarna.

– Vi måste använda varje skattekrona mer effektivt. Det är den stora utmaningen, men ändå inget konstigt. Vi har levt med det i tio år.

Kommunalrådet är inne på att bromsa investeringstakten, nu när stora satsningar som terminalen i Bastuträsk och köket är genomförda:

– Vi måste ändå göra vissa investeringar, till exempel den nya busstationen. Då måste vi dra ner på annat för att skapa utrymme.

Vi måste använda varje skattekrona mer effektivt.

Norsjö kommuns resultat och folkmängd de senaste fem åren

År Resultat Folkmängd

2010 + 6,5 milj kr 4 304

2011 + 0,7 4 237

2012 + 3,3 4 172

2013 + 5,5 4 175

2014 + 3,6 4 180

Källa: Norsjö kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa