Expo i Skelleftehamn: Så har nazismen utvecklats det senaste året

Arbetet tar aldrig slut – nya generationer måste ständigt upplysas och förses med verktyg för att motstå den radikalnationalistiska miljön. Det var kontentan av Expos föreläsning i Skelleftehamn.

23 mars 2017 13:36

– Överlag har de nazistiska aktiviteterna gått ned något på riksnivå, istället tycks en ökad radikalisering av de nuvarande medlemmarna ske, säger Bilan Osman, som föreläste i Skelleftehamns biograf i går.

Hon är journalist och föreläsare vid stiftelsen Expo, som bland annat arbetar med utbildnings- och publicistisk verksamhet, samt socialt engagemang inom den antirasistiska rörelsen.

Läs mer: Norran granskar: Nazismen ökar i norr

Läs mer: Här är nazisterna i Norr och Västerbotten

Med utgångspunkt från Norrans artiklar om den högerextrema miljön i norr arrangerade sankt Örjans församling, i samverkan med Sensus, Expo och Norran, en föreläsning med panelsamtal kring den radikalnationalistiska miljön.

Regionalt finns emellertid variationer i antalet aktiviteter och i just Skellefteå tycks den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ha attraherat fler aktivister. Bilan talade om alltifrån SD:s rötter i Bevara Sverige Svenskt-rörelsen till hur de nationalistiska strömningarna förgrenat sig och yttrar sig i dag.

Trender som varit tydliga det senaste året är bland annat:

Att aktiviteter sprungna ur idéer om exempelvis påstått trygghetsarbete sprids snabbt inom rörelsen; trygghetsvärdar på badhus, soppkök för utsatta svenskar eller nattvandringar.

Spridning av tips och råd på hur strategisk kommunpåverkan kan ske: Exempelvis, hur motarbetar man bäst nya HVB-hem genom att mobilisera motstånd, kalla till kommunmöten och liknande.

Föreläsningen riktade sig till speciellt inbjudna organisationer, nätverk, civilsamhälle och myndigheter. Huvudtalare var Bilan Osman, som berättade om grupper och organisationer inom det så kallade radikalnationalistiska landskapet.

Under paneldiskussionen lyftes bland annat frågan om hur man bäst kunde arbeta mot rasism i vardagen. Deltagare var Norrans chefredaktör Marcus Melinder, Maria Peterson, fritisföreståndare i Lövånger och kyrkoherden Mats Lindgren.

– Vi måste granska och berätta om nazismen, det finns inget alternativ. Vi måste alla ta debatten, oavsett var den uppstår och hur jobbigt det är, säger Marcus Melinder.

Mats Lindberg:

– Vi måste ta avstånd från rasismen, men inte från personen, utan bemöta dem med kärlek och omtanke, säger han.

– Var inte tysta, våga stå upp. För om du står upp kommer andra också att göra det, säger Maria Peterson.

 

Överlag har de nazistiska aktiviteterna gått ned något på riksnivå, istället tycks en ökad radikalisering av de nuvarande medlemmarna ske.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa