Biodlarna jublar över värmen

Bina stortrivs i sommarhettan. Det innebär förstås att biodlarna jublar. "Skörden blir stor", säger Olle Bohman, Skelleftehamn, ordförande för biodlarföreningen i länet.

28 juli 2014 10:45

I vintras kom larmrapporter om brist på bin i världen. Pollineringen av våra växter drabbas förstås om det inte finns gott om bin. Olle Bohman tonar dock ner larmen när det gäller Sverige.

– Bekymren med bristen på bin rör sig främst om kontinenten och USA. Här i Västerbotten mår bina prima, vi är unika häruppe då några sjukdomar inte finns.

Anledningen till att bisamhällena mår bättre i Sverige, och framförallt här i länet, beror troligen på att samhällena är småskaliga.

– Det passar bina bra.

Anledningen till att skörden blir så stor i år är att vintern har varit bra för bina. Jämn vintertemperatur innebar att dödligheten var låg.

– Sedan var också försommaren bra, och nu stortrivs bina i hettan.

Olle Bohman konstaterar dock att temperaturerna även för bina kan bli väl höga i den värmebölja som nu råder.

– Det gäller att de har tillgång till vatten i närheten av kuporna.

I fjol blev det en medelgod skörd för biodlarna. I år är förutsättningarna mycket bättre och mycket talar för nära nog rekordskördar.

– Det kan bli uppemot 60 kilo per kupa.

Finns det några avsättningsproblem?

– Nej, absolut inte. Honung är en bristvara både hos oss i länet och generellt sett i Sverige. Stora mängder honung importeras.

Hur ser då intresset ut för biodling? Det växer. Biodlarföreningen anordnar kurser vintertid.

– Framförallt är det kul att allt fler kvinnor intresserar sig för biodling.

I Skellefteå kommun finns det ett 80-tal biodlare. De flesta har tre till fem kupor. Olle Bohman har 50 kupor.

Viktiga för pollineringen.

Bin lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering. Bin har en lång snabel som gör att de kan suga nektar från blommor. Bin kan vara solitära eller leva i mer eller mindre avancerade bisamhällen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa