Bina stortrivs då värmen nu har kommit

Mycket talar för att årets honungsskörd kommer att bli betydligt större än förra sommaren. Dock handlar det inte om något toppår enligt Olle Boman, ordförande i Skellefteå biodlarförening.

24 juli 2016 19:00

Just nu är det härlig högsommarvärme och då stortrivs bina. Sommarvädret har för övrigt varit tämligen normalt, en värmebölja i maj var inte perfekt för bina.

– Den värmen hade gärna fått komma en aning senare, säger Olle Boman.

Prognosen pekar mot att det kommer att bli ett normalår för biodlarna vilket innebär 20 till 25 kilo per kupa. Ett toppår kan skörden bli mellan 50 och 80 kilo per kupa. När det gäller intresset för biodling så ökar det hela tiden i Skellefteregionen, fler odlare tillkommer.

– De kurser vi har för nybörjare är populära, säger Olle Boman.

Biodlarföreningen har ett drygt 70-tal medlemmar. Ett bekymmer är att bisamhällena inte räcker till för alla de som vill starta upp med kupor.

– Bibristen är stor, säger Olle Boman som dock poängterar att de larm som kommit om att bisamhällen dör ut på vissa håll i världen inte gäller på våra breddgrader.

– Det är kvalster och bekämpningsmedel som ställer till med bekymmer, det gäller dock inte hos oss.

Rallarrosen viktig

Olle Boman har cirka 20 kupor, många nöjer sig med att ha två till fem kupor. Hallonblomningen är nu över, men bina kan nu se fram emot att flyga bland rallarroser och klöver, sedan stundar blomningen av ljung.

Konsumtionen av honung ökar hela tiden, mot jultid brukar det mesta av den lokala honungen vara slutsåld, importen av honung är stor till Sverige.

– Vi är långt ifrån självförsörjande inom landet, konsumtionen ligger på cirka 6000 ton per år, hälften av denna honung importeras.

Finns det då några bekymmer om det blir nu rejäl värmebölja?

– Möjligen då att vattenbrist kan uppstå i närheten av kuporna, säger Olle Boman.

Det ser ut att bli bättre skörd än förra sommaren

Pollen och nektar

Honung är en trögflytande eller fast sockerlösning som producerar av pollen och nektar, alternativt sekret från levande växtdelar eller utsöndringar från växtsugande insekter som bladlöss. Honungens sammansättning, färg, smak och arom varierar beroende på dragkällan, det vill säga var bina hämtat råmaterialet. All honung är i färskt tillstånd rinnande och bärnstensfärgad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa