Kilometerskatten kan slå hårt i norr: ”Transporter drabbas”

I nuläget görs en utredning huruvida det ska införas en kilometerskatt på transporter. Vilket kan drabba mjölkbönderna i länet väldigt hårt. ”Det kan innebära en kostnadsökning på nästan 100 000 kronor per år för varje gård”, säger Henrik Wahlberg från Norrmejerier.

14 oktober 2016 18:45

Utredningen, som ska presenteras i december, kan leda till införandet av en så kallad ”kilometerskatt”. Vilket Norrmejeriers ordförande Henrik Wahlberg säger kan slå hårt mot mjölkbönderna.

Drabbar bönderna

Norrmejerier kör cirka 900 000 mil per år. En kilometerskatt skulle öka kostnaden för transporterna med cirka 20 miljoner kronor om året. Därutöver drabbas varje mjölkgård med ytterligare transportkostnader för exempelvis foder.

– Totalt kan skatten innebära en kostnadsökning med cirka 100 000 kronor per år för en medelstor gård. Det är pengar som inte finns, berättar Henrik Wahlberg.

Geografisk skillnad

Något som väckt reaktioner i frågan, är att kilometerskatten kan drabba norra delen av landet hårdare.

– Våra konkurrenter får inte samma kostnadsökning, på grund av kortare körvägar vilket spär på konkurrensnackdelen med att vara livsmedelproducent i Norrland, förklarar Henrik Wahlberg.

Något som vävs in som motivering till förslaget är miljöfrågan, samt ett försök att få konkurrerande åkerier att betala för sig.

– Det är en åtgärd för att få en rättvis beskattning, då osunda konkurrenter i marknaden håller på slå ut svenska åkerier. Möjligen mer drabbat i södra Sverige, men även här förekommer det i viss del, säger Rune Wästerby från Miljöpartiet i Skellefteå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa