Orenat avloppsvatten släpps ut i älven

På grund av ett haveri i ett ställverk i en pumpstation släpps det ut orenat avloppsvatten i Skellefteälven.

19 juli 2019 15:29

Utsläppet sker på södra sidan älven i höjd med Hedensbyn. Stationen har ett reservsystem som gör att orenat avloppsvatten kan släppas ut i Skellefteälven om behov uppstår vid haveri, underhåll eller andra händelser.

– Det har brunnit i ställverket till pumpstationen, vilket gör att pumparna inte kan få el, säger Helena Jonsson, verksamhetschef för vatten och avlopp på Skellefteå kommun.

Istället för att avloppsvattnet ska stiga i ledningarna och hamna i källaren hos invånare i Skellefteå kommun så släpper man ut avloppsvattnet.

– Utsläppet är öster om Anderstorp i höjd med Tuvagården, på södra sidan av älven. Ju längre bort man är från källan desto större är spädningseffekten, säger Anna Modig, miljöinspektör på Skellefteå kommun.

– Allt som spolas ner i toaletten går ut i älven nu, säger Helena Jonsson och fortsätter:

– Just nu har vi ingen prognos på när det kan vara fixat. Det skulle kunna vara ikväll, men det är inte säkert. Det beror på vad man hittar för fel.

Dricksvattnet påverkas ej av utsläpp av avloppsvattnet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Hortlund

Ämnen du kan följa