Järnvägsbron över E 4 förlängs i nytt förslag

Det blir en extra lång bro där Norrbotniabanan passerar E 4. Hela 560 meter lång, varav den största delen går över jordbruksmark.

17 maj 2019 13:30

Det var en av nyheterna som presenterades på torsdagskvällen när det hölls ännu ett samrådsmöte för Norrbotniabanan. Den här gången gällde det sträckan Södra Innervik till Södra Tuvan.

Det kan innebära att fler kan bli erbjudna inlösen.

– Vi har framför allt jobbat vidare med utformning av vägar, broar och passager, säger Maria Erlandsson, projektledare för Norrbotniabanan vid Trafikverket.

Samma kostnad

Samrådshandlingarna visar att järnvägen kommer att gå väster om E 4 till Södra Innervik och passera vägen via den långa järnvägsbron vid Hundtjärnbäcken.

– Det blir mindre intrång i jordbrukslandskapet med den här lösningen jämfört med att bygga en järnvägsbank. Vi såg dessutom att det blir i stort sett samma kostnad. Marken är dålig och vi skulle behöva påla för en bank, säger Maria Erlandsson.

Järnvägen fortsätter sedan i en rejäl kurva som planar ut och sedan tar sikte mot den planerade järnvägsbron över Skellefteälven vid Södra Tuvan.

På sträckan planeras sju järnvägsbroar, varav två längre – den ena alltså över E 4 och den andra över naturreservatet vid Tjärnbäcken. Den bron blir 300 meter.

– Även här är det för att minska intrånget i reservatet.

Väg 824 kommer att sänkas för att passera under järnvägen.

Störst påverkan på fastigheter blir det mellan Hästhagen och Södra Innervik.

– Det är framför allt en fastighetsägare som vi går nära.

Kommer någon fastighet att lösas in?

– Det är en som vi vet, där järnvägen passerar gamla E 4. Sedan är vi inte helt klara med bulleråtgärder och bullermätningar. Det kan innebära att fler kan bli erbjudna inlösen. Men vårt mål är att klara alla fastigheter med åtgärder, säger Maria Erlandsson.

Ett hundratal personer besökte samrådet. De vanligaste frågorna gällde ersättningsvägar och bulleråtgärder.

Synpunkter kunde lämnas på plats men det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till 7 juni. Nästa steg är att ta fram ett planförslag och upprätta granskningshandlingar – där finns banan planerad ner på kvadratmetern. Detta ska ske under hösten och det ska även göras en miljökonsekvensbeskrivning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa