Inga pengar från kommunen för att åtgärda Malåborg

Kommunstyrelsen i Malå säger nej till Park Malåborgs ansökan om 1,3 miljoner kronor för åtgärder i fastigheten. Därmed blir det heller inga pengar från Boverket.

15 februari 2019 09:00

Som Norran tidigare berättat har ett antal föreningar bildat Park Malåborg och tagit över fastigheten för att väcka nytt liv i den.

Men underhållet är eftersatt och värmen, ventilationen och belysningen behöver effektiviseras, en investering på drygt 4,4 miljoner kronor. Därför har Park Malåborg sökt bidrag från Boverket.

För att Boverket ska ge stöd krävs att kommunen medfinansierar satsningen. Men nu säger kommunstyrelsen nej.

– Malå kommun måste spara för att få ekonomin i balans och i rådande läge är bedömningen att vi inte klarar det här. Kommunen avyttrade också byggnaden för att komma ifrån kostnaden, säger kommunalrådet Lennart Gustavsson (V).

Vad det innebär för Park Malåborg återstår att se, men föreningens ordförande Rolf Andersson säger att åtgärderna skulle betyda mycket för att få ner driftkostnaderna i fastigheten:

– Långsiktigt tycker vi att det är viktigt att göra något åt el, värme och ventilation. Vi har prioriterat ansökan till Boverket men tittar även på möjligheterna till stöd från annat håll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa