Hittade arsenik i marken – nu kan det krävas sanering

Förrådet användes i samband med besprutning av lövträd. Nu ska förrådet utanför Arjeplog rivas – och i samband med en undersökning har arsenik hittats i marken.

22 januari 2018 18:58

Knappt tre kilometer nordväst om byn Abraure, som ligger cirka tre mil nordväst om Moskosel, i Arjeplogs kommun, ligger ett förråd som varit föremål för en miljöteknisk undersökning beställd av Sveriges geologiska undersökning.

Förrådet, som tidigare ägdes av Domänverket, användes för lagring och hantering av bekämpningsmedel, bland annat hormoslyr.

Nu ägs förrådet, som inte används i dag, av Sveaskog.

Vid undersökningen hittades bland annat höga halter av klorerade fenoxisyror i marken under byggnaden och arsenik i en jordfläck utanför förrådet.

Nu ska förrådet rivas, och Sveriges geologiska undersökning rekommenderar att en ny undersökning av föreningarna i jorden ska göras efter rivningen. Om man då kommer fram till att föreningarna i jorden utgör en risk bör sanering göras.

Flygfältet undersökt

Rebaks före detta flygfält, som ligger nordväst om Arjeplog, har också undersökts angående eventuella föroreningar.

Flygfältet har tidigare använts som flygfält vid flygbesprutning av skogsmark.

Undersökningen kommer fram till att flygfältet inte bedöms som förorenat och att inga ytterligare undersökningar eller åtgärder krävs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa