Hemmasittare ett växande problem - team ska hjälpa på vägen

2014 fick Skellefteå kommun 3,6 miljoner kronor. Pengar som används för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan: ”Det här är ett samarbetsprojekt mellan grundskolan och socialkontoret i Skellefteå”, säger Adam Larsson, barn- och elevhälsochef, skolkontoret, Skellefteå kommun.