Här blir det rökförbud i Umeå

Tekniska nämnden i Umeå kommun har tagit beslut om att en stor del av centrumfyrkanten i Umeå ska bli en rökfri zon, skriver Västerbottens-Kuriren.

14 juni 2019 16:30

Det är i och med den nya tobakslagen som Riksdagen beslutat om som tekniska nämnden nu tagit beslut kring hur detta ska hanteras i Umeå kommun. Bland annat kommer rökförbud att införas i nästan halva centrumfyrkanten. Se karta nedan.

– Inom det här området bedömer vi att det är så många entréer, så för att göra det enkelt och tydligt för medborgarna och aktörer i centrum har vi valt att göra en större sammanhållen zon, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Rökförbudet gäller förutom en del av centrumfyrkanten också bland annat uteserveringar, allmänna lekplatser och inhägnade idrottsanläggningar. Skyltar kommer att sättas upp för att visa var rökförbudet gäller.

Centrumfyrkanten i Umeå omfattar totalt ett fyrtiotal kvarter och begränsas av järnvägen i norr, Östra kyrkogatan i öster, Umeälven i söder och Västra Esplanaden i väster. Den rökfria zonen är något mindre och avgränsas av Nygatan i norr, Västra kyrkogatan i öster, Storgatan i söder och Västra Esplanaden i väster.

Nere vid kajen och upp mot järnvägsstationen är rökning således tillåtet så länge det inte sker i strid mot något av de övriga förbuden.

Rökförbudet i centrum handlar inte om ett totalt rökstopp. Förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att samråda med aktörer i centrum om behovet av designerade platser för rökning, exempelvis rökrutor, inom zonen.

Enligt Peter Lundmark, handläggare på gator och parker, planerar man i nuläget för runt åtta sådana platser – på Rådhustorget, på Renmarkstorget, längs Rådhusesplanaden och i anslutning till Vasaplan.

– Vi tänker fokusera på ställen där det är mycket folk som rör sig. Vi vill inte gynna enskilda näringsidkare genom att sätta upp platserna i direkt anslutning till ett hotell eller en restaurang, men samtidigt får de inte hamna mitt på gångstråken där folk ska ta sig fram, säger han och fortsätter:

– Just Vasaplan är lite speciell eftersom det enligt lagen även blir rökförbud på platser i anslutning till kollektivtrafik och busshållplatser.

Kommunen undersöker möjligheterna för att sätta upp designerade platser för rökning inom den rökfria zonen. Här är ställena man tittar på:

Rådhustorget – mellan Rex och Swedbank.

Renmarkstorget – vid fontänen.

Rådhusesplanaden – i norr, mitten och i söder.

Vasaplan – en i vardera ända.

Platserna ni tittar på ligger väldigt centralt. Hur kommer det se ut i utkanten av zonen?

– Där har vi inte så många uteserveringar eller platser där det generellt blir mycket rökning. Men det är först när vi genomför det här som vi kommer se hur det fungerar.

Hur de designerade platserna ska utformas är ännu inte bestämt.

– Vi vet inte än om det kommer handla om en väderskyddad lösning eller om det bara blir en askkopp med en förtydligande skylt. Det får tiden utvisa. Jag skulle gissa att det till en början blir en mer provisorisk lösning, säger Peter Lundmark.

Han menar att många avdelningar på kommunen kommer att behöva samarbeta för att ro projektet i hamn.

– Vi har miljö- och hälsoskydd som ansvarar för tillsynen av lagen, vi på gator och parker som ansvarar för de offentliga miljöerna samt näringsliv som för dialogen med hotell- och restaurangägare.

De rökfria miljöerna ska införas redan den 1 juli. Snabba ryck alltså.

Kommer allt vara klart till dess?

– Förhoppningsvis, men jag tänker att det här är ett arbete som kommer ske löpande under sommaren. Bara för att det blir en ny lag förväntar vi oss inte att folk helt kommer upphöra med att röka. Det får ta den tid det tar, säger Peter Lundmark.

Elin Turborn & Joel Lindberg/Västerbottens-Kuriren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa