Giftskandalen i Chile Skellefteå tingsrätt tvingar SVT lämna ut opublicerat material

SVT måste lämna ut oredigerat material från filmen ”Blybarnen” där Bolidens förre miljöchef intervjuas. Det har Skellefteå tingsrätt beslutat. ”Det är varken betungande eller oproportionerligt för SVT”, anser domstolen.

15 december 2016 08:01

Rättsprocessen om giftskandalen började 1984 när Boliden skickade 20 000 ton giftigt våtverksslam till Arica i Chile. Bolaget Promel köpte slammet.

Det obearbetade slammet blev liggande öppet och blev en lekplats för många barn. Tusentals familjer bodde nära området där slammet förvarades.

Tidigast till våren

1998 blev konsekvenserna av giftexporten kända i Sverige. Samma år startade Boliden en internutredning. Den 17 september 2013 lämnades stämningsansökan in mot Boliden. Tidigast vårvintern 2017 startar den rättsliga prövningen vid Skellefteå tingsrätt.

En ny rättslig strid har nu inletts efter en begäran av företrädarna för byborna i Arica, kommanditbolaget Arica Victims.

På den andra sidan: Sveriges Television.

Företrädarna för byborna i Arica har begärt att SVT ska lämna ifrån sig oredigerat filmmaterial och skriftliga översättningar av hela filmmaterialet avseende tv-produktionen ”Blybarnen”, som sändes i SVT och beskrev hur giftskandalen påverkat de boende, inte minst barnen.

Johan Öberg och de övriga från Arica Victims påpekar att det finns oredigerat material från inspelningen av ”Blybarnen”, där Bolidens förre miljöchef Rolf Svedberg intervjuas, som har betydelse ”när det gäller frågan om Boliden agerat vårdslöst och om det finns orsakssamband mellan Bolidens agerande och senare uppkomna skador”.

SVT svarade nej

Efter att SVT sagt nej till Arica Victims begäran, vilket även Boliden gjorde, har nu frågan prövats av Skellefteå tingsrätt.

Domstolens beslut blev att SVT ska lämna in det oredigerade materialet till Skellefteå tingsrätt som gäller vad den förre miljöchefen har sagt i samband med tv-inspelningen.

Kan ha betydelse

Domstolens motivering:

”Detta material kan enligt tingsrättens mening antas ha betydelse som bevis i vart fall för frågan om Boliden varit vårdslöst. Däremot kan övrigt material inte antas ha någon sådan betydelse.”

Och vidare:

”Att ålägga SVT att lämna ut delar av filmmaterial och delar av transkriptioner framstår varken som oskäligt betungande eller oproportionerligt.”

Ur rättens beslut: Slutsatsen är att Kommanditbolaget Arica Victims begäran ska bifallas. Vad SVT i övrigt anfört är inte skäl för avsteg från reglerna i rättegångsbalken.

Boliden: ”Förlikning är inte aktuellt”
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Berggren

Ämnen du kan följa