Förslaget: 25 lodjur får fällas

Jägareförbundet Västerbotten föreslår att 25 lodjur får fällas under årets jakt.

31 januari 2014 13:54

Under lodjursinventeringen i Västerbottens län vintern 2012/2013 kunde 28 stycken lodjursföryngringar säkerställas. Sex av dessa föryngringar delades med angränsande län vilket ger ett nettovärde på 25 föryngringar 2012/2013. En svårighet i lodjursförvaltningen är att antalet funna lodjursföryngringar varierar kraftigt mellan åren.

Jägareförbundet Västerbotten föreslår att man försöker balansera lodjurstammen i länet inom det bestämda förvaltningsintervallet och föreslår därför en tilldelning på 25 stycken lodjur i länet till lodjursjakten 2014 fördelat på de fem älgförvaltningsområdena i länet som: - Nordvästra området 3 lodjur

- Mellersta området 7 lodjur

- Sydvästra området 11 lodjur

- Nordöstra området 2 lodjur

- Sydöstra området 2 lodjur

Jägareförbundet Västerbotten föreslår även att det bör finnas en möjlighet att öka tilldelningarna inom respektive område utifrån årets inventering när den avslutas 15 februari (2014). Skyddsjaktbehov bör i möjligaste mån klaras med ökad tilldelning, förlängd jakttid och i samarbetet med berörda jakträttsinnehavare.

De lodjur som inte fälls under mars-april bör kunna jagas under en utökad jaktperiod i november-december. Denna jakt får endast ske på spårsnö och ensamma djur, där bakspårning innan jakt är ett krav, för att undvika att hund släpps på hona med årsunge.

 

För att kompensera för den stora variationen i antal funna föryngringar mellan år har Jägareförbundet i sina beräkningar använt sig av ett glidande tre-års medelvärde. Medelvärdet för de senaste tre åren var år 2013, 30 föryngringar, eller 184 lodjur. Med en korrektionsfaktor på 6,14 lodjur per föryngring och efter korrigering för de 34 lodjur som fälldes under 2013, samt en populationstillväxt på ca 4,9 procent årligen, innebär det att 25 lodjur kan fällas till vinterns jakt för att balansera antalet lodjur i länet till att hamna inom det bestämda förvaltningsintervallet på 18-28 föryngringar, eller 110 – 170 lodjur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Lindberg