Förslag: Efter allvarliga olyckan – vill ändra korsning på Vitberget

Gör ett farthinder eller en förlängning av gångvägen i korsningen Vitbergsvägen/Folkparksgatan/Lingonstigen på Vitberget. Det tycker en Skelleftebo som lämnat in ett medborgarförslag till kommunen.

22 oktober 2018 18:00

Personen skriver att många cyklister, sparkåkare och liknande har hög fart när de färdas söderut på Vitbergsvägen, samtidigt som sikten i korsningen är dålig.

Den dåliga sikten, som beror på kurvans lutning i kombination med bebyggelse, gör att fordon som kommer från Lingonstigen blir synliga bara några meter från korsningen. Från Folkparksgatan upplevs sikten lite bättre, men korsningen känns ändå ”plötslig”.

"Många passerar här dagligen, motionärer, elever som ska ha idrott, förskolebarn – korsningen är inte trygg. Det sker olyckor några gånger per år, den olyckan som skedde 15/10 får bara inte hända igen. Något måste göras” skriver personen i medborgarförslaget.

Olyckan som åsyftas inträffade då ett barn i övre tonåren kom cyklandes söderut mot Folkparksgatan och cyklade in i en bil som kom från Lingonstigen.

Enligt polisen ska bilföraren inte ha kunnat förhindra olyckan.

Cyklisten ådrog sig allvarliga skador vid olyckan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Eriksson