Förslag: Billigare sophämtning för den som komposterar

Gör i ordning en plats för kompostering av trädgårdsavfall på miljöstationen i Malå. Idén lanseras i ett medborgarförslag.

13 maj 2019 17:00

Bakgrunden till förslaget är att trädgårdstippen i Malå inte hålls öppen under vinterhalvåret. Då skulle miljöstationen vara en lämplig plats för kompostering.

Dessutom har förslagsställarna ytterligare ett medborgarförslag på samma tema: att de som komposterar får betala en lägre renhållningstaxa.

I förslaget konstaterar de att det blir allt viktigare att tänka på miljön och att kompostering av avfall är ett steg på den vägen:

”Vi blir fler och fler som börjat kompostera och en morot för att få fler att göra detta är att de som komposterar får lägre taxa, då detta innebär mindre sophantering för kommunen.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa