Förskoleplats ska sökas inom större områden

Ett nytt förslag med riktlinjer för förskolan ska tas fram. Inriktningen ska vara en förändrad princip där vårdnadshavare ansöker om förskoleplats inom ett visst område som består av ett flertal förskolor.

13 juni 2019 12:30

Det är för- och grundskolenämnden som beslutat att ge förvaltningen ett uppdrag att komma med ett helt nytt förslag om riktlinjerna för förskolorna. Tanken är att föräldrarna ska söka plats för barnen inom ett visst område, inte ansöka till en specifik förskola.

Hur dessa områden med förskolor ska se ut är inte framtaget. Nämnden anser också att områdena över tid även kunna förändras om efterfrågan på förskoleplatser förändras.

Hur är tanken att det ska det fungera?

– Principen innebär att kölistor per sökområde upprättas, och att förskolechefer inte har ”eget upptagningsområde” utan förskolor ingår tillsammans med andra förskolor i olika sökområden, säger Anne Rönnberg, verksamhetschef, skolkontoret, Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande.

Det betyder att vårdnadshavaren erbjuds en plats på en förskola i det sökta området.

– Principen kräver ett utvecklat samarbete mellan förskolecheferna som har förskolor i samma kluster (sökområde).

Det hela ska mynna ut i att föräldrarna kan söka plats i närheten av sitt boende, om så önskas vid sin vid arbetsplats eller i närheten av en skola där ett annat av vårdnadshavarens barn har sin skolgång.

– Har föräldrarna gemensam vårdnad men bor på olika adresser skulle de även kunna välja ett kluster som ligger mittemellan deras bostäder eller annat för vårdnadshavarna fördelaktigt kluster, säger Anne Rönnberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gerth Hedberg

Ämnen du kan följa