Försiktig förhoppning för kommunens ekonomi

Delårsrapporten för Arjeplogs kommuns ekonomi 2019 ser halvokej ut. Ribban är dock lågt lagd, och ekonomichefen är försiktigt optimistisk.

11 juni 2019 16:04

På papper ser det ganska bra ut. Prognoserna pekar just nu på att kommunen går plus cirka 2,3 miljoner kronor för 2019. Och blir det så ligger man bra till för kommande år.

– Landar vi där kan vi återställa tidigare års underskott, sa ekonomichefen Nina Lestander på kommunstyrelsens (KS) sammanträde.

Men KS ordförande Britta Flinkfeldt (S) påminde om att det ser lite bättre ut än vad det är, och Lestander förklarade:

– Vi har budgeterat med cirka fyra miljoner för lite, så egentligen borde plusset vara större för att det ska vara riktigt bra. Men det är ändå en försiktig förhoppning. Vi är på väg åt rätt håll.

Flinkfeldt berömde verksamheterna för resultatet.

– Under mina år har jag aldrig varit med om att verksamheterna reagerat så tidigt på signalerna, de ska ha all eloge!

Man konstaterade att det går bra för fjärrvärmen, som gör ett litet plusresultat efter en vinter med försäljningsrekord. VA-verksamheten går också plus, om än inte så att det räcker hela vägen fram till att hålla budget.

KS behandlade också verksamhetsplan och budget för 2020–2023. Den ska vidare upp till kommunfullmäktige för beslut, men man ordade lite kring de nya utmaningarna med prislappsmodellen som där kommer köras i skarpt läge.

– Den största förändringen i den nya budgeten blir en ramminskning för utbildning/kultur med cirka fyra miljoner kronor, sa Anna Karlsson, kvalificerad handläggare och utredare vid Arjeplogs kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofie Abrahamsson

Ämnen du kan följa