Flytten av elever från Jörn till Boliden: Skolskjutsfrågan väcker kritik

Sena beslut, dålig information och många frågetecken. Det är föräldrakritik i Jörn om kommunens sätt att hantera skolskjutsfrågan för elever i klasserna 7 till 9. I ett tidigare kommunalt beslut ska de eleverna från och med i höst gå skola i Boliden istället för i Jörn.

19 augusti 2016 16:40

Norran tog kontakt med Monika Johansson, stabschef på skol- och kulturkontoret för att få svar på frågor kring skolskjutsen.

Hur många barn ska åka från Jörn till Boliden för att gå skola?

– Totalt är det 43 elever, varav 10 nyanlända. Bussarna går efter ordinarie reguljärbusstabell och Skelleftebuss sätter in en förstärkningsbuss på morgonen för att klara det ökade antalet resande.

Läs här: Mer om beslutet, kritik från förälder och blandade känslor hos elever. 

Hur mycket tidigare måste eleverna åka hemifrån?

– Det finns elever som åker taxi från bostaden direkt till Boliden. Den elev som bor längst bort från Jörn, åker taxi och ska till Bolidenskolan blir hämtad 06.25 i hemmet och elever som bor längst bort, åker taxi och ska till Furuskolan i Jörn blir hämtade 07.30. Det finns också elever som bor mellan Jörn och Boliden och ska till Boliden, och de åker taxi direkt 07.20 till Bolidenskolan.

Det finns föräldrar som bland annat är kritiska till bristande och sen information. Hur kommenterar du det?

– Några år tillbaka skickade vi aldrig ut beslut, det fick eleverna vid skolstart. Förra året skickades många beslut ut innan semestern. Nackdelen då var att många föräldrar hörde av sig innan skolstart och frågade efter besluten. Det visade sig att de hade förlagt dem eller glömt bort att de kommit. Utifrån det beslutade vi att vänta till augusti med utskicken. Här kan vi vara efterkloka för det är ju speciellt kring Jörn det här året. Vi skulle ha börjat med att skicka besluten till dem för att trygga föräldrarna.

Varifrån i Jörn avgår bussen?

– Bussarna går från busstationen och taxin kommer också till busstationen. På hemvägen åker taxin när eleverna har kommit med bussen från skolan i Boliden.

Vilka tider börjar och slutar skolorna på dagarna?

– Skolan i Boliden börjar 08:00 och Furuskolan börjar 08:40. Därför behöver eleverna som ska till Bolidenskolan åka tidigare på morgonen, och samtidigt slutar de tidigare också. På Furuskolan slutar de 15:40 och när de slutar tidigt är det 14:20. De som går i Boliden slutar något tidigare 14:50 respektive 13:00.

För barn som bor i byar utanför Jörn och går på Furuskolan som har syskon som ska gå skola i Boliden, kan taxin vänta ett par minuter så syskonen kan åka i samma taxi. I övriga fall blir det olika tider som barnen kommer hem.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Israelsson

Ämnen du kan följa