Flottledsåterställning även i Rickleån

Nu satsas 8,6 miljoner kronor på flottledsåterställning även i Sikån och Risån. Det är den största satsningen i Västerbotten på att återställa vattendrag.

2 juli 2018 06:23

Från och med i höst och tre år framåt ska arbetet pågå. Det leds av Skellefteå kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten, skriver man i ett pressmeddelande.

– Det handlar om att bland annat återskapa lek- och uppväxtområden för fisk samt miljöer och processer som gynnar den naturliga floran och faunan i och kring vattendraget, säger Tony Söderlund, fiskekonsulent, Skellefteå kommun i samma pressmeddelande.

Det sker i samarbete med ”Samverkansprojekt Rickleån” som drivs av länsstyrelsen i Västerbotten.

Planeringen av åtgärder sker i dialog med de som lever och är verksamma i älvdalen kring Rickleån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa