Fick ansöka om körkort sex gånger

Körkort. En man har ansökt om ersättning på 1 000 kronor efter att vid upprepade tillfällen tvingats ansöka om nytt körkort.

8 juli 2015 17:00

En man har i en skrivelse till Transportstyrelsen ansökt om ersättning på 1 000 kronor. Grunden till detta var att mannen vid sex tillfällen ska ha ansökt om nytt körkort, på grund av dålig kvalitet.

Transportstyrelsen beviljar en ersättning på 500 kronor med hänsyn till de omkostnader som uppstått i samband med ansökningarna.

Det har även konstaterats att det förekommit ett fel i de råkort som skickats ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa