1 881 konsumenter får dela på 3,5 miljoner

Förlikningen mellan Konsumentombudsmannen och elbolaget Stävrullen har gått igenom hos tingsrätten.

13 november 2014 10:11

Umeå tingsrätt har idag torsdag stadfäst den förlikning som Konsumentombudsmannenoch elbolaget Stävrullen(fd Kraftkommission) träffade den 30 september 2014. Förlikningen innebär att 1 881 stycken konsumenter får dela på cirka 3,5 miljoner kronor så att varje konsument får 56,39 procent av sitt yrkade belopp.

Stävrullen var 1999-2002 en aktör på elhandelsplatsen NordPool. Stävrullen levererade el till framförallt konsumenter. Till följd av kraftigt stigande elpriser krävde NordPool att Stävrullen skulle ställa en högre säkerhet. Detta klarade inte Stävrullen av och bolaget blev därför avstängt från NordPool. Stävrullen kunde därefter inte leverera el till sina kunder och en del av de konsumenter som då tvingades byta elleverantör och betala högre elpriser har krävt skadestånd av Stävrullen.

Tvisten har pågått vid Umeå tingsrätt sedan år 2004 i form av en grupprättegång där Konsumentombudsmannen företrätt konsumenterna.

Sammanlagt 13 konsumenter har framfört invändningar mot förlikningen, men huvuddelen av alla konsumenter har accepterat densamma. Tingsrätten har prövat de invändningar som framförts. Tingsrätten har vid en sammanvägd bedömning funnit att den ingångna förlikningen varken är diskriminerande eller uppenbart oskälig.

Huvuddelen av alla konsumenter kommer nu att få del av den förlikning som parterna träffat. Kvar återstår några konsumenter (166 stycken) som för närvarande inte har framställt något yrkat skadeståndsbelopp.

Deldomen finns att läsa i sin helhet om du klickar här.

Elkonsumenter får ersättningKunder får rätt efter tio års rättsprocess
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Lindberg