Efter en flera år lång kamp: Ing-Britt vann över Försäkringskassan

I tre år har Ing-Britt Vikström fört en kamp mot Försäkringskassan för att få sjukpenning på halvtid. På tisdag meddelades domen som ger henne rätt till ersättning, som Norran har tagit del av.

26 juni 2018 16:18

– Jag tror på det först när jag ser det. Försäkringskassan verkar alltid försöka hitta kryphål, säger Ing-Britt Vikström till Dagens ETC .

Hon bor utanför Kåge och har artros i fingerlederna. I hennes fall innebär det att samtliga ytterleder på fingrarna är förhårdnade och även del av de mellersta lederna samt att flera av fingrarna är i böjd ställning.

Hon har nedsatt kraft och funktion i händerna och har kontinuerlig värk som innebär att hon ständigt behöver medicineras. Värken präglar även andra leder och hennes sjukdom förväntas förvärras successivt framkommer det av domen i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Överklagade

Det är alltså mycket svårt för henne att använda händerna i arbetet. Men tack vare anpassade uppgifter har hon kunnat arbeta halvtid på Coop Erikslid i Skellefteå. Hon ansökte om sjukpenning på halvtid 2015 men Försäkringskassan nekade med hänvisning till att hon skulle klara ett ”normalt förekommande” arbete på heltid.

Hon överklagade till Förvaltningsrätten som gav henne rätt. Men Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten som i sin tur gav dem rätt. Slutligen överklagade Ing-Britt till Högsta Förvaltningsdomstolen som under tisdagen meddelade sin dom.

De ger henne rätt och konstaterar att ”de allra flesta arbeten torde ställa krav på att händerna kan användas”.

”Svårt att föreställa sig”

Domstolen skriver att det med hänsyn till omfattningen av hennes besvär är ”svårt att föreställa sig arbeten där hon – med inga eller endast ringa anpassningsåtgärder – skulle ha kunnat klara av att utföra samtliga arbetsuppgifter i normal arbetstakt och dessutom i en tidsmässig omfattning som överstiger halvtid”.

Hon har alltså rätt till sjukpenning på halvtid.

Norran har sökt Ing-Britt Vikström utan framgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Andersson