E 4 ska breddas för att öka framkomligheten: ”2020 kan de två första etapperna vara klara”

E 4 mellan Yttervik och Sikeå ska breddas för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

9 september 2016 07:15

Projektet omfattar en sex mil lång sträcka i etapper i form av sträckorna Yttervik–Ljusvattnet, Ljusvattnet–Daglösten, Daglösten–Broänge, Broänge–Grimsmark, Grimsmark–Gumboda samt Gumboda–Sikeå.

– Sträckan ska breddas och bli en 2+1-väg plus få ett mitträcke. Det är för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E 4, säger Gunilla Björklund, projektledare på Trafikverket.

Vägen ska breddas från 9 till 14 meter. Många anslutningsvägar på E 4 kommer att stängas och ersättas med mer trafiksäkra korsningar eller knytas ihop med parallellvägar.

När det gäller den första etappen, Gumboda–Sikeå, kan byggstarten dra igång redan nästa år. Projektet är budgeterat till 175 miljoner.

Beroende av Norrbotniabanan

Ombyggnationen av den andra etappen Grimsmark–Gumboda kan dra igång 2018 och har en kostnad på 215 miljoner.

– Så kring 2020 kan de två första etapperna vara klara.

De andra etapperna ligger längre fram. Bland annat så påverkas etappen Yttervik–Ljusvattnet av en eventuell Norrbotniabana så där måste man invänta den dragningen.

Gunilla Björklund berättar att justeringar i planeringen har gjorts för sträckan Grimsmark–Gumboda som omfattar vägen förbi Ånäset. För de berörda hade man ett samrådsmöte förra veckan.

– Vi tänkte inte bredda broarna, men nu ska det bli 2+1 även där. Det innebär att bron över Kålabodaån måste tas bort och vi ska bygga en ny bro, cirka 30 meter uppströms och E 4 får en ny sträckning just där, säger Gunilla Björklund.

”Inte trafiksäkert”

Vägen under bron kan lätt översvämmas så det ska lösas, och där ska man även ta bort direktanslutningen till E 4. Det ska även tillkomma en gång- och cykelport vid OKQ8 i Ånäset.

– Vi hade samrådsmöte förra veckan och då kom det en del synpunkter på att vi måste stänga direktanslutningar och ersätta med enskilda vägar fram till trafiksäkra korsningar. Men det är inte trafiksäkert att ha en direktanslutning vid bron exempelvis.

Nu håller Trafikverket på att samla in synpunkter på förslaget.

– Sedan kanske vi ska justera igen och sedan ställer vi ut för allmänhetens granskning och då får de komma in med synpunkter igen, säger Gunilla Björklund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa