Digitalisering av vården går snabbt - ”Det är en utmaning”

Mellan 10 och 15 nya virtuella hälsorum kan bli verklighet närmaste åren. Satsningen sker i första hand i Västerbottens inland, men även andra landsting är intresserade.

30 augusti 2017 09:51

Digitaliseringen är på stark frammarsch inom sjukvården. Virtuella hälsorum är tänkta att fungera som ett komplement till hälsocentraler. Det är en plats dit patienter kommer för att exempelvis mäta blodtryck, blodsocker och blodfetter, med eller utan hjälp av personal. Där kan även finnas möjlighet till videokonferens med vårdpersonal på annan ort eller att få psykologstöd.

I dag finns en prototypverksamhet i Slussfors inhyst i skolan. Nu är det tänkt att verksamheten ska växa med hjälp av pengar från Tillväxtverket.

Norran har tidigare berättat att det finns intresse från åtta byar i Västerbotten. Men enligt Kurt Boman, professor vid Skellefteå lasarett, finns även intresse för konceptet från Jämtland, Västernorrland och Norrbotten.

– Vi jobbar med att ta reda på vilka behov som finns i de olika kommunerna. Tekniskt sett är det inga problem utan det handlar mer om att få ihop genomförandet på plats. Vad ska det finnas för personal, vilka tjänster, hur ska detta betalas exempelvis, allt ska sys ihop till en enhet och det är en utmaning, säger han.

Han har länge arbetat med telemedicin och spår att det kommer att ske en snabb utveckling mot digitalisering av vården.

– Vi kommer att kunna hjälpa patienterna i glesbygd betydligt mer, med bättre uppföljningar och så slipper vi de långa transporterna. Det är en spännande framtid och det händer mycket på området internationellt, säger han.

Hur ligger vi till i utvecklingen?

– Vi ligger bra till, bland annat på grund av Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Vi har stor fördel av att vi har ett väl utbyggt bredbandsnät, säger Kurt Boman.

Ett råd har nu bildats av tjänstemän från kommunerna. Samtliga inlandskommuner i Västerbotten är med, utom Lycksele.

– Malå och Norsjö är väldigt intresserade av detta. I Norrbotten funderar Arjeplog på en mobil verksamhet, säger Kurt Boman.

Inom projektet arbetar de nu med att testa olika modeller och apparater för virtuella vårdrum för att hitta bra lösningar.

När kan ni komma igång?

– Det hänger på vad som beslutas i rådet och i kommunledningarna. Planen är att gå vidare inom rådet efter hösten, säger Kurt Boman.

Det är en spännande framtid och det händer mycket på området internationellt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa